PULS-gudstjänst i samband med Disciple kl. 13.30

I samband med Disciple 21 konferensen ordnas Puls-gudstjänsten undantagsvis kl. 13.30 den 31.1 online.

Du är välkommen att delta i gudstjänsten vare sig du varit med under konferensen eller inte.

På Puls predikar Tod McDowell, som är Disciples huvudtalare iår. som arbetat bl.a. med YWAM lärjungaskolan och Caleb global där han rest runt världen för att undervisa och göra lärjungar. Huvudndervisningen sker på engelska och övriga delar på svenska och finska. Vi ser fram emot att bli uppmuntrade av honom, lovsjunga, tillbe och höra vad Gud har för oss var och en.
Utöver det Tod gör är hans primära fokus att bli allt mer lik Jesus varje dag.

Välkommen med!