Petrus församlingsretreat på Snoan inhiberas

Tack för visat intresse för Petrus retreat på Snoan! Som restriktionerna och läget ser ut nu måste vi tyvärr inställa retreaten 22-24.12021. Vi ser fram emot att ordna retreaten under ett senare tillfälle.

Tanken med retreaten på Snoan är att söka ro och vila och möjlighet att lyssna till dina tankar och vara nära Gud! Retreatgården Snoan finns i Lappvik. Retreaten följer Snoans dagsprogram för retreater. I programmet ingår morgonmässa, tideböner (middagsbön, vesper, completorium), meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid för promenader och vila.

Info om ett annat datum kommer senare.