Påsken 2023

Årets största kristna högtid är här!

Fastetiden handlar om andlig fördjupning. Då kan förenklade matvanor och ett förenklat levnadssätt vara till hjälp. I många kristna traditioner fastar man från mat. Fasta kan också vara annat än att avstå från vissa maträtter, det kan vara att stanna upp och fundera på sitt liv:

  • Vad kan jag avstå från?
  • Hur kan jag leva mer kärleksfullt?
  • Hur kan jag leva långsammare och lugnare?
  • Vad kan jag lämna bort ur mitt liv så att jag bättre kan fundera på vad påsken betyder?

Kom med och möt Jesus under denna påsk. Jesus död på korset ändrade korset – symbolen för död och skam – till en symbol för kärlek och hopp. Jesu död var en död för oss alla, alla våra misstag, skam, synd och svårigheter.  Hans uppståndelse igen ger liv, frihet och glädje i utbyte. 

Stilla veckans och påskens program 

Palmsöndag 2.4

Sjung Hosianna tillsammans!
Kl. 10 Mässa i Munksnäs kyrka. Söndagsskola för barnen.

Kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka.
Kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. Barnkyrka och CoolKids för barnen.

Stilla Veckans andakter

Ta tid att stanna upp inför påsken. Andakterna är stillsamma kvällar med textläsning och musik för att hjälpa dig att stilla dig i din vardag. Vad hände under Stilla veckan och hur berör det mig? Kanske är det här påsken då du får gå igenom hela Stilla veckan tillsammans med Jesus?

Måndag 3.4 – Onsdag 5.4

kl. 19 i Petruskyrkan. Andakt i stilla veckan. Andakterna är stillsamma kvällar med textläsning och musik för att hjälpa dig att stilla dig i din vardag.

Påskandakt för familjerINSTÄLLD

5.4 kl. 17 i Petruskyrkan. Hela Familjens påskandakt är inställd! Välkommen på Påsk-Puls gudstjänsten på söndag 9.4 kl. 15.30 med eget program för barnen.

Skärtorsdag 6.4

kl. 18 i Munksnäs kyrka. Kväll med andakt, musik och nattvard.
kl. 19 i Åggelby gamla kyrka. Kväll med andakt, musik och nattvard.

Långfredag 7.4

Kl.10 i Munksnäs kyrka: Följ med långfredagens händelser under en stillsam andakt.
Kl. 12 i Åggelby gamla kyrka: Följ med långfredagens händelser under en stillsam andakt.
Kl. 20 i Petruskyrkan: Långfredagens meditation med ljuständning. En stillsam kväll med ljuständning, musik och bön

Påsklördag 8.4

Kl. 23.30 i Åggelby gamla kyrka: Påsknattens andakt. En stillsam nattandakt för att inleda påsken. 

Påsksöndag 9.4

Välkommen med och fira Jesu uppståndelse och livet tillsammans!

kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Kören Petrus Vokalensamble. Söndagsskola för barn. Kaffe efteråt!
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Kören Petrus Vokalensamble. Kaffe efteråt!
kl. 15.30 Påsk-Puls gudstjänst i Petruskyrkan. Barnkyrka och CoolKids för barnen. Knytkalas efter gudstjänsten, ta gärna med något till det gemensamma bordet!

Annandag påsk 10.4

kl.11 Gudstjänst i Petruskyrkan