Stilla veckan och påsken 2022

Årets största kristna högtid är här!


Vad hände egentligen under påsken och hur berör det mig? Hur berör Jesu offer på korset, Hans uppståndelse och seger mig? Kom med oss och möt Jesus under denna påsk. Jesus död på korset ändrade korset – symbolen för död och skam – till en symbol för kärlek och hopp. Jesu död var en död för oss alla, alla våra misstag, skam, synd och svårigheter.  Hans uppståndelse igen ger liv, frihet och glädje i utbyte. 

Stilla veckans och påskens program 

Palmsöndag 10.4

Sjung Hosianna tillsammans!
Kl. 10 Gudstjänst i Munksnäs kyrka. Söndagsskola för barnen.

Kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka.
Kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. Barnkyrka och CoolKids för barnen.

Aktläsning


Vad hände under Stilla veckan och hur berör det mig? Kanske är det här påsken då du får gå igenom hela Stilla veckan tillsammans med Jesus?
Aktläsning, bibelläsning, förekommer under stilla veckan istället för vanlig predikan. Det hjälper oss se Jesu liv och sätta oss in i påskens händelser. Delar ur evangeliernas beskrivningar av Jesus lidande och död läses, och varvas med psalmsång.

Mån 11.4- Ons 13.4 kl. 19 i Åggelby gamla kyrka

Aktläsning: En stund att stanna upp varje kväll och följa med påskens händelser – Jesu väg mot korset. Bibelläsning varvat med sång.

Skärtorsdag 14.4

kl. 18 Munksnäs kyrka: Aktläsning och nattvard

kl. 19 Åggelby gamla kyrka: Aktläsning och nattvard

Långfredag 15.4

Långfredagens gudstjänst

kl. 10 i Munksnäs kyrka

kl. 12 i Åggelby gamla kyrka

Långfredagsmeditation

kl. 18 i Petruskyrkan. En stund att stanna upp, tända ljus och lyssna till stillsam musik.

Påsklördag 16.4

kl. 23.30 Påsknattens mässa i Åggelby gamla kyrka

Påskdagen 17.4

Han är uppstånden! Kom med och fira Jesu uppståndelse och livet tillsammans!
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Söndagsskola för barn.

kl. 12 Högmässa i Malms kyrka
kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. Barnkyrka och CoolKids för barnen. Kaffe efteråt!

18.4 Annandag påsk

kl.10 Gudstjänst i Petruskyrkan