Påsken 2020

Årets största kristna högtid är här!


Det är den mest märkvärdiga högtid vi har oberoende om vi kan fira det i stora samlingar eller inte. I mitten av allt, så är det fina att det i år finns extra mycket tid just kring påsken. De yttre omständigheterna ger oss tid att reflektera över mycket, tid att fundera på vad vi värderar, tid att fundera på påsken. Vad hände egentligen under påsken och hur berör det mig? Hur berör Jesu offer på korset, Hans uppståndelse och seger mig? Petrus församling tror att det berör oss på alla sätt! Kom med oss och möt Jesus under denna påsk!

P.g.a. de rådande omständigheterna kan vi inte ses som vanligt i kyrkan, men vi uppmanar till att träffas i hemmen tillsammans i mindre grupper. Du kan följa med Palmsöndagen, Stilla veckans aktläsning och gudstjänster live på Petrus församlings Facebook.

Stilla veckans och påskens program via Facebook live:

Du hittar sändningen här: Petrus församling Facebook.

Palmsöndag 5.4
Kl. 10 Gudstjänst. Sjung Hosianna hemma, eller tillsammans hos någon du känner. Gudstjänsten sänds via Facebook live.
Kl. 15.30 Puls-gudstjänst. Sjung Hosianna, lyssna på påskens budskap och fira Palmsöndagen tillsammans hemma hos någon du känner. Puls sänds via Facebook live.

Aktläsning: Vad hände under Stilla veckan och hur berör det mig? Kanske är det här påsken då du får gå igenom hela Stilla veckan tillsammans med Jesus?
Aktläsning, bibelläsning, förekommer under stilla veckan istället för vanlig predikan. Det hjälper oss se Jesu liv och sätta oss in i påskens händelser. Delar ur evangeliernas beskrivningar av Jesus lidande och död läses, och varvas med psalmsång.

Mån 6.4- To 9.4 kl. 19, 10.4 Långfredag kl.10
Aktläsning: Fälj med bibelberättelser live på Petrus facebook under hela Stilla Veckan.

12.4 Påskdagen
Han är uppstånden! Vi fira Jesu uppståndelse tillsammans i hemmen via Facebook live. Kom med! kl.10 Traditionell Gudstjänst
kl. 15.30 Puls-gudstjänst
13.4 Annandag påsk
kl.10 Gudstjänst i Petruskyrkan

BARNENS PÅSK

Inför påsken har vi igen möjlighet att samlas för att njuta av påskens färger och symboler, samt fundera på påskens budskap och betydelse för oss. Daghemkyrkorna är tyvärr inhiberade p.g.a. det rådande läget, men det betyder inte att vi inte kan fira Jesu uppståndelse. Kom med i Petrus Kidz-gruppen på Facebook och hör mer, ta del av andakter och videosnuttar som är gjorda speciellt för barn.

Kom med i PETRUS KIDZ på facebook så vet du vad som händer!