Nordens kallelse – Pohjoismaiden kutsumus

EXPONERING AV COVID-19

En person som deltog i de Nordiska bönedagarna i Munkshöjdens kyrka 6–8.11 har testat positivt för coronavirus. Bönedagarna arrangerades av bönenätverket Nordens kallelse.

Hälsovårdsmyndigheterna kontaktar de berörda och förmedlar vidare anvisningar. Inför konferensen gjordes en säkerhetsplan gällande avstånd, användningen av munskydd samt hygien och arrangören har en lista med deltagarnas kontaktuppgifter.

Myndigheterna uppmanar alla som vistats i Munkshöjdens kyrka under helgen 6-8.11 att iaktta social distansering, samt noggrant följa med sitt hälsotillstånd. Om man upplever ens lindriga förkylningssymptom bör man testa sig för covid-19.

Deltagare från konferensen besökte även högmässan i Munksnäs kyrka kl 10 och Åggelby gamla kyrka kl 12, sön 8.11. De gudstjänstbesökare som närvarade i dessa gudstjänster bör också iaktta större försiktighet än vanligt och följa med sitt hälsotillstånd.

Mera info om förebyggande av smitta kan läsas på THL:s hemsida HÄR.

Frågor och övrig information, Daniel Björk 0504323305 Information för konferensens deltagare ger arrangör Ulf Emeleus, 040 552 3085 nordiska länders flaggor

Nordiska bönedagar i Munkshöjdens kyrka
Helsingfors 6-8 november 2020

Plats: Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3, 00350 Helsingfors

PROGRAM:


Läs hälsningen och informationen för de Nordiska bönedagarna: Nordens Bönedagar – Nordens kallelse
Fredag kl. 19
Lördag kl.10, 15 och 18
Söndag kl.10 och 15

Anmälan

Anmälan är nödvändig för säkrande av eget inträde. Fyll i nedanstående blanketten.
Deltagarantalet begränsas enligt gällande koronarestiktioner.

Anmäl dig till bönedagarna via denna anmälningslänk:

Anmälan till Nordens kallelse


I formuläret kan du anmäla deltagande för hela helgen eller en del. Man kan beställa lunch till lördagen på restaurang. Hönsportion eller laxportion ca16€ eller soppa ca 8€.

Deltagarantalet måste begränsas enligt gällande koronarestriktioner.
I allmänhet prioriteras deltagare till alla möten, resterande platser reserveras för övriga anmälda.
Plats reserveras för varje anmäld person, vi meddelar om eventuell annullering ca 1 vecka före konferensen.
Man kan följa med mötena på streaming. Behövliga uppgifter för streamingen ges på hemsidan ovan . Man kan följa mötena på streaming.
Streaming av mötena: För att följa med dagarna digitalt kan du trycka på länken nedan. Länken fungerar då mötena börjar.

Streaming av möten här

Övrig information

Parkering
Svårt parkera nära kyrkan. Kan finnas längs Ulvsbyvägen eller i Munksnäs.
Alternativt parkera annanstans, ta buss eller gå.
Ledarparkering på kyrkans egen parkplats.

Bussar
Buss 14 och 18: Hållplatser från Kampen till Munkshöjden ToR
Buss 52 : 3 ggr/ timme, Munkshöjden – Munksnäs ToR
Promenad 15-20 min Mhöjden – Mnäs

Hotell
Hotell Haga
2,5 km, 20-25 min promenad till kyrkan
Specialpris inkl frukost med koden : Rukous
enkelrum 70€, dubbelrum 90€ per natt
Se hotellförteckning på alla hotell: Hotell i Helsingfors

Koronarestriktioner
Obligatoriskt använda munskydd då man rör sej in och ut ur kyrkan och i köer.
Skyddsavstånd hålls i kyrkan genom märkning av platserna.
I övriga Norden bosatta deltagare behöver ha med ett under 72 t gammalt intyg över negativ koronatest. Deras vistelse i Finland bör begränsas till max 72 t. varför det lönar sej att visa upp returbiljetter. Därmed undviks krav på en 10 dagars karantän. (14.10.20)

Lunch
Man kan beställa lunch till lördagen på närbelägen restaurang: hönsportion eller laxportion 16€ eller soppa 8€.

Ankomst till mötena
Man bör komma till kyrkan 45 min före dagens första möte pga köbildning. Håll säkerhetsavstånd, använd munskydd . Ytterkläderna tas av i kyrkan, tag gärna av före.

Toaletter
Det finns t 4 toaletter 2 i kyrkan , två i församlingsshemmet intill 1 trappa ner. Iakttag handhygien.

Följ givna muntliga instruktioner,

Bed för mötena!
Du kan understöda bönedagarna via Karisma -farleden rfs konto
FI08 5578 0420 1464 67, referens 1 0007
Insamlingstillstånd
Finland Suomi RA/2020/284, 20.3.20 – 19.3.2021
Åland Ahvenanmaa ÅLR 2020/1071
12.8.2020 – 11.8. 2021

Pohjoismaiset rukouspäivät Munkkivuoren kirkossa,
Helsingissä 6-8. marraskuuta 2020


Paikka: Munkkivuoren kirkko, Raumantie 3, 00350 Helsinki

OHJELMA:


Lue tervehdys ja informaatio Pohjoismaiden kutsumus rukouspäiviä varten: Pohjoismaiden kutsumus rukouspäivät
Perjantai klo. 19
Lauantai klo. 10, 15 ja 18
Sunnuntai klo. 10 och 15

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on välttämätöntä osallistumisen varmistamiseksi. Osallistuaksesi täytä alla olevan linkin lomake.

Ne jotka ovat ilmoittautuneet joka kokoukseen ovat yleensä ensimmäisellä sijalla. Kaikille ilmoittautuneelle varataan paikka, mahdollisesta peruutuksesta ilmoitamme n viikko etukäteen. Osanottajamäärä joudutaan rajoittamaan voimassa olevien korona-rajoitusten mukaiseksi.

Ilmoittaudu rukouspäiville linkin kautta:

Pohjoismaiden kutsumus ilmoittautuminenKokoukset striimataan. Paina allaolevaa linkkiä päästäksesi striimaukseen. Linkki toimii kun kokukset alkavat.

Kokousten striimaus täällä

Övrig information

Muita tietoja

Pysäköinti
Pysäköinti epävarma kirkon lähellä. Paikkoja voi löytyä Ulvilantiellä
tai Munkkiniemessä. Vaihtoehtona pysäköinti muualla, bussi tai kävely.
Esiintyjien pysäköinti kirkon omalla pysäköintipaikalla.

Bussit
Bussit 14 ja 18. Pysäkit :Kamppi – Munkkivuori, meno paluu
Bussi 52: 3sti tunnissa . Mvuori – Mniemi, mp
Kävely 15-20 min Mvuori – Mniemi

Hotellit
Hotelli Haaga
2,5 km 25 min kävely kirkkoon
Erikoishinta koodisanalla RUKOUS
Katso muut hotellit: Hotelliluettelo Helsinki

Korona-rajoitukset
Maskien käyttö pakollista kun mennään kirkkoon sisään tai siitä ulos sekä jonottaessa.
Suojaetäisyydet noudatetaan kirkossa, jossa paikat on merkitty
Muissa pohjoismaissa asuvien osanottajien tulee hankkia todistus negatiivisesta koronatestistä joka on alle 72 t vanha. Heidän oleskelunsa Suomessa ei saa ylittää 72 t, joten paluuliput kannattaa olla mukana. Näin vältytään vaatimus 10 pvn karanteenista.( 14.10.20)

Lounas
Lauantaiksi voi tilata lounaan lähellä olevassa ravintolassa: Kana- tai lohiannos a 16€/hlö , keitto 8€/hlö

Saapuminen kokouksiin
Joka kokouspäivän ensimmäiseen kokoukseen on tultava kirkkoon viim 45 min ennen kokouksen alkua. Jonoissa huomioidaan turvaetäisyys ja käytetään maskeja. Päällysvaatteet otetaan mukaan kirkkoon, riisukaa ne mieluummin etukäteen.

WC
WCtä on 4, 2 kirkossa, 2 lähellä olevassa seurakuntakodissa, 1 rappu alas. Noudatetaan käsihygieniaa.
Seuratkaa annettuja suullisia ohjeita

Rukoilkaa kokousten puolesta!
Voit tukea rukouspäivät Karisma-väylä rf n tilin kautta FI08 5578 0420 1464 67, viite 1 0007
Keräysluvat
Finland Suomi RA/2020/284, 20.3.20 – 19.3.2021
Åland Ahvenanmaa ÅLR 2020/1071
12.8.2020 – 11.8. 2021