Missionsbrunch och missionscaféGod mat och gemenskap men framför allt inspirerande gäster och viktiga ämnen!
Missionbrunchen är en chans att samlas för att höra mer om missionverksamheten på olika håll i världen, ställa frågot och njuta av en morgon tillsammans. Missionbrunchen är gratis men en frivillig kollekt samlas in till olika ändamål varje gång.

Våren 2020:
29.2 kl. 10 Missionsbrunch:Berättelser från volontärsuppdrag utomlands
Marianne Tast har varit volontär i Etiopien, där hon arbetat med funktionshindrade barn. Efter sin pensionering har hon varit volontär i flera länder i Afrika. Marianne berättar om sin volontärtid över en god brunch. Brunchen är gratis, men du får gärna ge en frivillig avgift till Finska Missionssällskapets fasteinsamling till förmån för funktionshindrade kvinnor och barn i Etiopien. Anmälan senast torsdag 27.2 här på Facebook eller till kansliet, / 09-2340 7100.
4.4 kl. 17 Missionskväll: Middag med efterföljande missionssamling i kyrksalen. Medverkande är Anna och Magnus Dahlbacka som arbetat som bibelöversättare i Kenya (SLEF). Anmälan till kansliet senast 2.4.
9.5 kl. 10 Missionsbrunch: Medverkande är missionärerna Tomas och Riikka-Maria Kolkka som arbetat på olika ställen i Asien
Välkomna, hoppas vi ses!

På denna sida hittar du info om kommande missionsevenemang och missionsbruncher i Petrus församling.