Gudstjänster online

Gott nyt år! Hoppas adventstiden och julen fått vara en tid av vila för dig. Läget i samhället vi fått bli vana vid under det gågna året fortsätter, men Gud är den samma. De rådande förhållandena och nya rekommendationerna gör att Petrus verksamhet och gudstjänster de kommande veckorna fortsätter online. Vi sänder en traditionell gudstjänst och Puls-gudstjänsten digitalt under söndagarna, samt Förbön och Tack varannan vecka. Det är viktigt och värdefullt att kunna samlas. Därför gör vi även valet att göra det så säkert som möjligt, och ses online i januari. Mer info om rekommendationer Rekommendationer för deltagande i evenemang

Gudstjänster

I januari fortsätter gudstjänsterna online. Då vi inte har möjlighet att ses på samma sätt som vanligt är det viktigt att komma ihåg att vi är församlingen där vi alla är, oberoende hur vi ses. Deltagande i gudstjänster och andakter sker i första hand digitalt genom streamade gudstjänster på Facebook och Youtube. Ta också vara på de gudstjänster och andakter som sänds i TV och radio!

Traditionella gudstjänster i januari

kl. 10 Online gudstjänst. Du kan delta i gudstjänsten via streamen hemifrån.
Delta i gudstjänsten via Petrus YouTube

Puls-gudstjänst i januari

kl. 15.30 Puls-gudstjänst online. Puls är en dynamisk gemenskap som älskar Jesus. Bjud hem någon att fira Puls tillsammans med, ni är församlingen där ni är.
Delta i gudstjänsten via Petrus YouTube

Förbön och Tack 12.1 och 26.1

kl. 19 Online från Munksnäs kyrka. Följ med streamen Petrus församlings facebook via denna länk

Nattvard

Under det här tiden vill vi ändå göra det möjligt att delta i nattvarden för den som känner ett starkt behov av att kunna göra det. I högmässorna 17.1 och 24.1 finns det plats för 5 på förhand anmälda deltagare, förutom de som normalt medverkar i gudstjänsten. Anmäl ditt intresse till kaplan Ronny Thylin, 050-3803 548 / 09-2340 7121 eller .

Nu – liksom alltid – är det också möjligt att be om enskild nattvard utanför gudstjänsttid, en dag och en tid som man kommit överens om. Det går också att ordna så att en hel familj kan komma samtidigt. Kontakta i så fall någon av prästerna i församlingen.

Annat som händer online

Bönedygnet 23-24.1.2021 Kom med på 24 Timmar och påverka genom bön hur det kommande året blir. Bönedygnet inleds kl. 17 på lördag 23.1 och avslutas med Puls kl. 15.30 följande dag. Vi ber på Zoom, men tar också en bönepromenad för att be för vår omgivning. Mer info senare.

Petruspodden En podcast för dig som vill upptäcka livet med Jesus, lära dig leva som Hans familj och se hur du kan vara en del av Guds plan att förvandla vår värld i en tid som förändras snabbare än någon annan. Lyssna på podden här: Podbean och Spotify