Gudstjänster online

Vi samlas varje söndag för att fira gudstjänst tillsammans. Trots läget är Gud är den samma. De rådande förhållandena och nya rekommendationerna gör att Petrus verksamhet och gudstjänster de kommande veckorna fortsätter online. Vi sänder en traditionell gudstjänst och Puls-gudstjänsten digitalt under söndagarna, samt Förbön och Tack varannan vecka. Mer info om rekommendationer Rekommendationer för deltagande i evenemang

Gudstjänster

Gudstjänsterna fortsätter online. Då vi inte har möjlighet att ses på samma sätt som vanligt är det viktigt att komma ihåg att vi är församlingen där vi alla är, oberoende hur vi ses. Under den här tiden ordnas församlingens gudstjänster så att gudstjänstdeltagande sker i första hand digitalt via Petrus församlings facebook, www.facebook.com/petrusforsamling och via Zoom. Man behöver inte vara aktiv användare av Facebook för att kunna se sändningarna. De är tillgängliga för alla som har internetförbindelse.

Traditionella gudstjänster kl. 10

Vi firar en kortare mässa som sänds från Munksnäs kyrka varannan söndag och från Åggelby gamla kyrka varannan söndag – alltid kl. 10 – också när gudstjänsten ordnas i Åggelby.

Efter gudstjänsten finns det möjlighet att träffas på ett virtuellt kyrkkaffe på Google Meet alla söndagar kl. 11.30. Du hittar en länk till kyrkkaffet i händelsekalendern. Häll upp lite kaffe eller te åt dig och kom med!

I gudstjänsterna finns det plats för 6 på förhand anmälda deltagare. Anmäl ditt intresse att delta i gudstjänsten till kaplan Ronny Thylin, 050-3803 548 eller ronny.thylin(at)evl.fi.


Puls-gudstjänst

kl. 15.30 Puls-gudstjänst online. Puls är en dynamisk gemenskap som älskar Jesus.

Vi har saknat gemenskap! Under fastan skalar vi av och stannar upp. Vi upplever att Gud kallar oss att satsa på gemenskapen och det han säger. Så istället för att streama gudstjänsterna ses vi på Zoom fr.o.m. 28.2 kl. 15.30 för undervisning, tillbedjan och gemenskap. Du är välkommen oavsett om du varit på Puls tidigare eller inte! Kom med på Zoom: Puls på Zoom

Meeting ID: 854 0471 3209
Passcode: 1234

För barn

Online-träff för barn varje söndag kl. 9 (ca. 30 min.) på Zoom. Alla barn är välkomna! Vi lyssnar på och pratar om bibelberättelser, ber tillsammans och har det roligt. Undervisningen sker mest med tanke på barn från 6 år uppåt men även yngre barn är mycket välkomna. Vid mån av möjlighet delar vi oss i två grupper under träffen och då kan de yngsta få undervisning och gemenskap med jämnåriga barn. Kom med på zoom via denna länk: Zoom-träff för barn

Förbön och Tack

kl. 19 Online från Munksnäs kyrka. Följ med streamen Petrus församlings facebook via denna länk

Nattvard

Under det här tiden vill vi ändå göra det möjligt att delta i nattvarden för den som känner ett starkt behov av att kunna göra det. Nu – liksom alltid – är det också möjligt att be om enskild nattvard utanför gudstjänsttid, en dag och en tid som man kommit överens om. Det går också att ordna så att en hel familj kan komma samtidigt. Kontakta i så fall någon av prästerna i församlingen. Anmäl ditt intresse t.ex. till kaplan Ronny Thylin, 050-3803 548 / 09-2340 7121 eller .

Annat som händer online

Petruspodden En podcast för dig som vill upptäcka livet med Jesus, lära dig leva som Hans familj och se hur du kan vara en del av Guds plan att förvandla vår värld i en tid som förändras snabbare än någon annan. Lyssna på podden här: Podbean och Spotify