Framåt tillsammans – stöd för familjerVill du vara med och stöda en barnfamilj i deras vardag? Bli en familjevän genom ”Framåt tillsammans”!

Detta kan se ut på olika vis, men handlar om att visa godhet till de familjer som finns i vår omgivning. Som familjevän är du en vän för familjen och finns till för att lyssna, dela med dej av dina egna erfarenheter och tips, eller som det par extra händer som i vardagen som kan göra en så stor skillnad.

Målet med Framåt tillsammans är att finnas till som vänner och medmänniskor för de familjer i vår omgivning som upplever utmaningar i vardagen. Genom att utveckla ett system där lågtröskel hjälp erbjuds åt barnfamiljer som inte har ett socialt stödnätverk omkring sig. Verksamheten baserar sig på frivilliga personer som väljer att investera av sin tid, och är på så vis kostnadsfritt för barnfamiljerna. Som familjevän får du själv nya kontakter samtidigt som du få vara med och göra en konkret skillnad i någon annans vardag.

Familjevännen väljer att för en viss tid finnas till för en familj, tiden kan vara allt mellan 2 månader och 1 år. Målet är att familjevännen träffar familjen en gång i veckan eller varannan vecka ca 2 – 4 timmar per gång. Där du finns till för familjen genom t.ex.:
* Samtal och gemenskap
* Praktisk hjälp så som, att t.ex. vara barnvakt eller följa med familjen till parken
* Dela med dej av dina egna erfarenheter (gällande t.ex. ekonomi, hälsovård, syskonbarn eller matlagning)

Tanken är ett flexibelt system som anpassar sig efter barnfamiljens och familjevännens behov och möjligheter. Under tiden som familjevän får du stöd och handledning av projektledare Kajsa Sjöberg . Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om projektet ”Framåt tillsammans”, kan du kontakta Kajsa Sjöberg via e-post på eller tel. 0504310163.

Projektet kommer att starta ordentligt hösten 2019, men just nu sökes frivilliga till projektet. Ta frimodigt kontakt. Sprid godhet, var närvarande!