Fokus församlingshelg

Välkommen med på en helg tillsammans med församlingen!

Vad är Fokus?

Fokus är ett veckoslut tillsammans med din församling. En helg av gemenskap, tid i Guds närvaro, lovsång, bön och ett tillfälle att inspirera och sätta fokus för hösten som gemenskap. Välkommen med vare sig du är med för första gången eller varit med flera år tidigare!

Fokus 9-11.10.2020

Vi ser fram emot att få ses i större och mindre gemenskaper för att bli inspirerade av vad Gud har för oss! Under helgen kommer vi att prata om de fem tjänstegåvorna och hur vi alla behövs för att församlingen ska fungera väl. I Efesierbrevet 4 står det: Åt var och en av oss gavs nåden alltefter den gåva Kristus mätte ut. Vi ser fram emot att tillsammans upptäcka mer av den nåd som Jesus har gett dig, mig, oss, och hur vi kan finnas till för varandra! Kom med och förstå mera om din plats i Guds plan.

Helgen kommer bestå av en variation av att träffas i mindre grupper i hemförsamlingarna, digitalt och om läget tillåter träffas vi också tillsammans i kyrkan. Det går att delta i helgen enbart digitalt, men för den fulla upplevelsen rekommenderar vi att delta i hela helgen på plats.

Om man är sjuk ska man delta enbart digitalt.
Pris 15€ (ta kontakt om priset för helgen är ett problem)
ANMÄLAN VIA LÄNKEN: Anmälan till Fokus helgen