Café Torpet stänger – men förhoppningsvis inte för gott

Café Torpet avslutar sin verksamhet i den nuvarande lokalen intill Hoplax station i slutet av maj 2020. En möjlig fortsättning på caféets verksamhet utreds fortfarande. Det betyder att Café Torpets historia på området kunde fortsätta, med nya samarbetspartners.

Petrus församling startade Café Torpet i Södra Haga 2015. På grund av ekonomiska orsaker beslöt man avsluta verksamheten hösten 2019 och sedan dess har Torpet sökt olika lösningar för en fortsättning, bl.a. genom aktivt engagerade av hagabor. Kyrkan i Helsingfors har också ställt sig positivt till att stöda en eventuell fortsättning för caféet.

”Vi är mycket glada och tacksamma över att kunna tjäna området med ett omtyckt café, vara ett andra vardagsrum för människor och ett välkomnande ställe speciellt för barnfamiljer. Petrus församling och Kyrkan i Helsingfors söker aktivt efter lösningar så att caféet ska kunna fortsätta verka i Södra Haga. Det ser lovande ut, jag gissar att caféet med 90 % sannolikhet kommer att öppna på hösten igen.” säger Daniel Björk, kyrkoherde i Petrus församling. ”En viktig orsak till varför vi så gärna vill se en fortsättning, är det stora engagemang som lokalbefolkningen uppvisat. Det har varit inspirerande och uppmuntrande att se.”

Mera information gällande Café Torpets eventuella fortsättning i Haga följer så fort förhandlingarna med olika samarbetspartners avslutats.