Avtackande av Peter Hilli 7.2 kl.10

Peter Hilli, församlingens långvariga och omtyckta kantor går i pension och avtackas i samband med gudstjänsten 7.2 kl. 10.
Vi är glada och tacksamma över att ha fått ha Peter så länge som kantor i församlingen!

Du är varmt välkommen med i den digitala gudstjänsten som streamas via Petrus församlings facebook, www.facebook.com/petrusforsamling. Man behöver inte vara aktiv användare av Facebook för att kunna se sändningarna. De är tillgängliga för alla som har internetförbindelse.