Familjegudstjänst 30.10 kl. 10 i Månsas kyrka

Familjegudstjänst 30.10 kl. 10 i Månsas kyrka Kom med och fira att vi hör till Guds stora familj! Söndagen 30.10 så firar vi familjegudstjänst i Månsas kyrka kl. 10. Församlingens egen barnkör kommer att sjunga i gudstjänsten och andra barngrupper kommer också att delta. Medverkande är Fredrik Kass, Liisa Ahlberg, Peter Hilli och Juliana Mikkonen. Efteråt så serveras kyrklunch i församlingssalen.
Läs mer

Ingen puls 11.9

Det ordnas ingen Puls-gudtjänst den 11.9 i Södra Haga kyrka. Gudtjänsten ordnas istället i samband med församlingens fokus-helg på korpirauha. Gudtjänsten hålls kl.13
Läs mer

Anmälan till församlingsretreat

Petrus församling ordnar en församlingsretreat 4-6.11.2016 på Snoan retreatgård. Detta är ett ypperligt tillfälle att samla kraft och få ro för själen. Jesus drog sig också undan för att lyssna till, tala med och vila hos Fadern. Vi får följa i Jesu fotspår. Församlingsretreaten kommer att fungera som en första introduktion i retreaten. Så om du inte har varit på retreat förr så är detta en bra möjlighet. Har du deltagit i retreater förr så är du lika välkommen. Vi behöver med jämna mellanrum stanna upp. Retreaten har plats för 12 personer och priset för vuxna är 90 euro och för studerande 60 euro. I priset ingår mat och logi. Skriv i anmälan om du antingen behöver skjuts eller kan ta bil så försöker vi ordna med samåkning. Medverkande är Birgitta Udd, Fredrik Kass, Camilla Norkko och Caroline Sandström. Sista anmälningsdag 26.10. Understödsföreningen Snoans vänner rf kan bevilja bidrag för deltagande i retreat, förfrågningar per tel 050 380 3976 eller e-post: . Anmäl dig här senast 26.10
Läs mer

Utflykt till Skanslandet 13.07

Utflykt till Skanslandet (Vallisaari) 13.07 Start med turbåt från Salutorget 10.15, turbåt tillbaka 13.35 eller 14.35. Vi går en 3-km promenad längs en naturstig och stannar och äter egen medhavd matsäck. Förfrågningar och anmälan senast 8.7 till Gunilla Riska 050 5768643
Läs mer

Vårfest 11.05

Välkommen på församlingens vårfest i Norra Haga kyrka 11.05 Program: kl. 16.30 Drop-in med hotdog kl. 17 Familjeprogram kl. 17.45 Auktion kl. 18.15 Allsång i kyrkan Auktionen är till förmån för missionen. Donera gärna lämpliga föremål till auktionen senast den 10.5 till kansliet.
Läs mer

Festhögmässa – Ulla-Christina Sjöman 90 år

Tvåspråkig festhögmässa söndag 20 mars kl. 13 i Munkshöjdenskyrka, Raumovägen 3. Lit. Daniel Björk, pred. Stig-Olof Fernström, kantor Olav Söderström. Vid kyrkkaffet firas lektor Ulla-Christina Sjömans 90-årsdag i församlingssalen. Eventuella gåvor kan ges i kollekten eller vid festen till förmån för Senegals lutherska kyrkas arbete. Obs! Inga blommor eller personliga gåvor. Anmäl ditt deltagande till kansliet  / 09-2340 7100.
Läs mer

Öppettider 16.12

  Onsdagen 16.12 är kansliet undantagsvis öppet endast kl. 13–14. Ni kan maila era ärenden till oss på .  
Läs mer

Att tro på slumpen…

Göran.Linden ”Att tro på slumpen kräver större tro än att tro på en Skapare”

Jag hör till dem som vuxit upp i ett kristet hem med troende människor runt mig. Som barn var det helt självklart att tro. Bönens makt visade sig helt konkret för oss via en händelse som inträffade i Böle by i Närpes under fortsättningskriget, sommaren 1943. Till följd av småpojkars lek med tändstickor uppstod en eldsvåda i en ria väster om landsvägen (dåtida riks-åttan). Det blåste hård nordlig vind och elden spred sig till alla hus på västra sidan om vägen. Husen brann upp – utom ett – som fortfarande står kvar mitt emot min mosters gård. I det lilla huset bodde en äldre kvinna som var baptist. Hon vägrade att lämna sitt hem trots branden och satt inne i huset och bad. Elden gick runt hennes hus som blev oskadat.

I skriftskolan och vid konfirmationen blev det att fundera djupare och jag blev tvungen att ta personlig ställning till vad jag tror på.

Livet är ju ändå inte så enkelt och jag, liksom mången annan, konfronterades under studietiden med ateistiska tankegångar: Inte kan ju en modern människa tro på högre makter! Men jag såg hela tiden omkring mig människor som hade upplevt vad tro kan åstadkomma. De hade haft andliga upplevelser som inte kunde förklaras med mänskligt förnuft. När jag själv har haft svårigheter i livet har jag upplevt att bön och de troendes gemenskap har hjälpt mig.

Jag, liksom alla sökande och tänkande människor, har konfronterats med de naturalistiska, biologiska tankegångarna, att livet och i sista hand människan, har uppkommit av sig själv utan en Skapare. Personligen har jag kommit fram till det att den första organiska substans som hade förmågan att duplicera sig själv, inte har kunnat uppstå av en slump. Det krävdes ett så otroligt samspel mellan olika ribonukleinsyror att det krävs större tro av den som tror på slumpen än den som tror på en Skapare. Första Mosebok är inte skriven som en lärobok i biologi utan för att vi skall förstå vem som ligger bakom allting. Hur arterna sedan uppkommit är Guds hemlighet. Tidsangivelserna uppfattar jag som närmevärden (av vilka vårt vetande är fullt med).

På äldre dagar har jag tryggt fått vara i Guds hand och tagit emot det som kommit.      
Läs mer

Första advent

Första söndagen i advent – din konung kommer i ödmjukhet åsna

Jag är en åsna

Det kan hända att jag är en åsna. Antagligen är det så. Och det känns både spännande och samtidigt skönt. Gud har nämligen en plan för något fantastiskt som ska hända och han väljer ut åsnor för att ​denna plan ska bli verklighet. Det är spännande. Och det känns skönt att det är han som väljer. Det är inte åsnan som bestämmer att den minsann är så speciell att Jesus nog bör rida in i Jerusalem på den. Det är Jesus som ser åsnan och han har en plan för den. Antagligen är ​det inte en väldigt enastående åsna. Troligen är det en ganska vanlig åsna. Men den passar in just i det som Gud har tänkt. Och när åsnan är ödmjuk och tjänar – då lyfts Jesus upp och han blir mera synlig. Det är inte dåligt. Folk ropar ”Hosianna!” när åsnan kommer. Men inte för hans skull utan för den som han har med sig.

Jag vill nog vara en åsna i år. Hur är det med dig? Och Gott nytt år, förresten!
 
Daniel Björk
Tf kyrkoherde
Läs mer