Årsmöte för Björkebo sommarhem r.f.


Björkebo sommarhem r.f. håller årsmöte onsdag 14.4.2021 kl. 18 på Google Meet. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkommen med!

Anslut till mötet via följande länk: Länk till Google Meet mötet

Björkebo är Petrus församling lägergård i Nummela.