Ändringar i gudstjänster

Det är en annorlunda tid vi lever i just nu, men Gud är den samma. Adventstiden inleds i år på ett annorlunda sätt än vi är vana vid. P.g.a. de rådande förhållandena och nya rekommendationerna sker det vissa förändringar i Petrus verksamhet och gudstjänster de kommande veckorna. Enligt de nya rekommendationerna kan grupper upp till 20 samlas på en gång, enligt tidigare rekommendationer. Det är viktigt och värdefullt att kunna samlas. Vi vill göra det så säkert som möjligt för alla att delta i våra gudstjänster och evenemang. I och med detta följer vi också THL:s anvisningar, och påminner därför alla att hålla avstånd och använda munskydd. Mer info om rekommendationer Rekommendationer för deltagande i evenemang

Gudstjänster

De kommande tre veckorna sker följande ändringar i gudstjänsterna. Då vi inte har möjlighet att ses på samma sätt som vanligt är det viktigt att komma ihåg att vi är församlingen där vi alla är, oberoende hur vi ses.

Petrusmässan 29.11 sänds endast digitalt

Du är välkommen att delta i Petrusmässan digitalt i år. Det är ingen mässa på plats så istället sjunger vi Hosianna tillsammans från våra hemsoffor!

Traditionella gudstjänster 6.12 och 13.12

De traditionella gudstjänsterna sänds digitalt från Petruskyrkan. 15 personer är välkomna att delta på plats. Ingen gudstjänst i Munksnäs och Åggelby dessa söndagar. Du kan även delta i gudstjänsten via streamen hemifrån.

Puls-gudstjänst 6.12 och 13.12

Puls-gudstjänsten sänds endast digitalt dessa söndagar, ingen gudstjänst på plats. Bjud hem någon att fira Puls tillsammans med, ni är församlingen där ni är.

Du kan lätt delta i gudstjänsterna via Petrus församlings facebook