VOICE-kören med välgörenhetskonsert

Nu startar en projektkör i Helsingfors!

Projektkören VOICE fokuserar på popmusik och kommer att öva varannan vecka fram till avslutningskonserterna med välgörenhetstema i slutet av april. Kören är ett samarbete mellan de svenskspråkiga församlingarna i Helsingfors.

Öppna starttillfällen kommer att ordnas i alla de svenskspråkiga församlingarna i Helsingfors vid månadsskiftet januari-februari. Starttillfället för Matteus del ordnas söndagen den 26.1 kl. 15.30 i Matteuskyrkan.

I Petrus församling (Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15) äger starten rum 9.2 kl.18-20.

Unga, unga vuxna och äldre med olika bakgrund inom musik är alla välkomna med! Ingen förhandsanmälning behövs.

Välkommen!

Vårens gemensamma övningsdatum är: 1.3
15.3
29.3
5.4
19.4 kl.15.30-17.30.

Mer uppdaterad info hittar du på Facebook evenemanget: VOICE-start
Om idén bakom kören kan du läsa mer om på Kyrkpressen, som skrev om projektet ifjol: Hör du till dem som helst inget lovar?