Petrus Församlings Skriftskola

Skriftskolorna 2020

Välkommen med på Petrus församlings skriftskola och skriftskolläger på Lekholmen! Majoriteten av alla ungdomar i Finland deltar i skriftskolan. Det finns en orsak till det. De allra flesta upplever det som både meningsfullt och roligt. Kul att också du vill vara med!

Alla som är födda 2005 och medlemmar i Petrus församling kommer att få brev i slutet av september 2019 med info om skriftskolan, och instruktioner om hur man anmäler sig. Anmälningen kommer sedan att vara öppen till 31 oktober 2019. I november meddelar vi per post vilka som antagits till sommarens läger.

I första hand är vi skyldiga att garantera en plats i skriftskolan för församlingens egna medlemmar, men i mån av möjlighet tar vi även emot andra intresserade som önskar gå sin skriftskola i Petrus. I sådana fall ber vi er ta kontakt direkt med församlingens skriftskolteolog Jonathan Silfverberg eller ungdomsledare Ida-marie Skogvik.

Priset för lägren följer Kyrkan i Helsingfors riktlinjer, det vill säga 20€ per dygn. Tillsammans med båttransporten blir lägeravgiften 170€

Andra former av konfirmandundervisning. Konfirmandundervisning där läger ingår som en del av konfirmandtiden hör år efter år till den mest populära formen av konfirmandarbete som församlingen erbjuder. Ifall du vet att du inte av olika orsaker kan delta på konfirmandläger kan församlingen också erbjuda privatundervisning och andra former av konfirmandundervisning som är förutsättningen för att konfirmera sig. Församlingen ordnar också konfirmandundervisning för vuxna. Ta kontakt direkt med oss ifall du funderar på alternativ till Petrus konfirmandläger.

Om du har frågor kring skriftskolan kan du kontakta vår skriftskolteolog Jonathan Silfverberg på if.lv1579747339e@gre1579747339brevf1579747339lis.n1579747339ahtan1579747339oj1579747339 eller tel 050-591 8795. Ni kan också kontakta församlingens ungdomsarbetsledare Ida-Marie Skogvik, via if.lv1579747339e@kiv1579747339goks.1579747339eiram1579747339-adi1579747339 eller tel 050-522 8684

Viktiga tider för lägergrupperna 2020


Petrus läger 1: 1-8.7.2020 (25 platser)

– Startdag blir 13.12.2019 i Petruskyrkan (Skogsbäcksvägen 15) kl. 17.00-20.00.

– Infosamling för föräldrar och konfirmander kl 20.00-20.30 under startdagen.

– Konfirmationen sker 5.9.2020 (lördag) kl. 10.00 i Munkshöjdens kyrka.

Petrus läger 2: 11-18.7.2020 (35 platser)

– Startdag blir 14.12.2019 i Petruskyrkan (Skogsbäcksvägen 15) kl. 9.00-12.00.


- Infosamling för föräldrar och konfirmander 12.00-12.30 under startdagen.


- Konfirmationen sker 5.9.2020 (lördag) kl. 13.00. i Munkshöjdens kyrka.

Petrus läger 3: 21-28.7.2020 (25 platser)

– Startdag blir 10.1.2020 i Petruskyrkan (Skogsbäcksvägen 15) kl. 17.00-20.00.


- Infosamling för föräldrar och konfirmander 20.00-20.30 under startdagen.

– Konfirmationen sker 6.9.2020 (söndag) kl. 14.00 i Munkshöjdens kyrka.

_________________