Petrus Församlings Skriftskola

Skriftskolorna 2019

Välkomna med på Petrus församlings skriftskola och skriftskolläger på Lekholmen! Majoriteten av alla ungdomar i Finland deltar i skriftskolan. Det finns en orsak till det. De allra flesta upplever det som både meningsfullt och roligt. Kul att också du vill vara med!

Alla som är födda 2004 och medlemmar i Petrus församling har fått brev i slutet av september 2018 med info om skriftskolan, och hur man anmäler sig. Anmälningen var öppen under oktober 2018. Vi har meddelat per brev vilka som antagits till sommarens läger.

Priset för lägren följer Kyrkan i Helsingfors riktlinjer, det vill säga 20€ per dygn. Tillsammans med båttransporten blir lägeravgiften max 170€ (de exakta kostnaderna klarnar i samband med att båttransporten klarnat).

Den 14.12.2018 och 12.1.2019 ordnades det startdagar för Petrus tre konfirmandlägergrupper.
I samband med denna inledning på konfirmandtiden gavs också information om vårens gudstjänstbesök och ungdomssamlingsbesök. Konfirmander deltar på dessa med sina egna lägergrupper. Information kring när och var träffarna äger rum finns i infobrevet som delades ut på infosamlingarna i samband med startdagarna. Detta infobrev kan nu också laddas ner här. Klicka på länken strax här under för att ladda ner startdagarnas infobrev!

Länken: Startdagarnas infobrev med tider för vårens gudstjänst- och ungdomssamlingsbesök

Läger sommaren 2019

Vi ordnar tre läger under sommaren 2019. Lägren är likadana vad gäller upplägg och innehåll.  
Här följer datumen då lägren äger rum.

Petrus läger 1
Tidpunkt för lägret: 3-10.6.2019
Lägerinfokväll före lägren höll vi i Månsas kyrka (numera Petruskyrkan), onsdagen den 24.4, kl. 18.00 – 18.45. I samband med det delade vi ut ett infobrev med viktig information om lägren. Infobrevet för läger 1 kan nu laddas ner här:
Petrus skriftskola läger 1 – infobrev

En kontaktlapp där det framgår vem vi kan kontakta i samband med lägren behöver lämnas in till oss, senast i samband med att vi stiger på båten. Kontaktlapp för läger 1 kan laddas ner här: Kontaktlapp läger 1

Konfirmationen blir i Munkshöjdens kyrka (Raumantie 3) den 24.8.2019 kl. 10.00
Konfirmationsövningen och fotograferingen blir också i Munkshöjdens kyrka, torsdagen den 22.8 kl. 17.30 – ca 19.00
Petrus läger 2
Tidpunkt för lägret: 13-20.6.2019
Lägerinfokväll före lägren hölls i Månsas kyrka (numera Petruskyrkan), onsdagen den 24.4, kl. 19.30 – 20.15.
I samband med det delade vi ut ett infobrev med viktig information om lägren. Infobrevet för läger 2 kan nu laddas ner här: Petrus skriftskola läger 2 – infobrev

En kontaktlapp där det framgår vem vi kan kontakta i samband med lägren behöver lämnas in till oss, senast i samband med att vi stiger på båten. Kontaktlapp för läger 2 kan laddas ner här: Kontaktlapp läger 2

Konfirmationen blir i Munkshöjdens kyrka (Raumantie 3) den 24.8.2019 kl. 13.00

Konfirmationsövningen och fotograferingen blir också i Munkshöjdens kyrka, torsdagen den 22.8 kl. 19.30 – ca 21.00
Petrus läger 3
Tidpunkt för lägret: 28.6-5.7.2019
Lägerinfokväll före lägren hölls i Månsas kyrka (numera Petruskyrkan) tisdagen den 23.4, kl. 18.00 – 18.45.I samband med det delade vi ut ett infobrev med viktig information om lägren. Infobrevet för läger 3 kan nu laddas ner här:
Petrus skriftskola läger 3 – infobrev

En kontaktlapp där det framgår vem vi kan kontakta i samband med lägren behöver lämnas in till oss, senast i samband med att vi stiger på båten. Kontaktlapp för läger 3 kan laddas ner här: Kontaktlapp läger 3

Konfirmationen blir i Munkshöjdens kyrka (Raumantie 3) den 25.8.2019 kl. 14.00
Konfirmationsövningen och fotograferingen blir också i Munkshöjdens kyrka, fredagen den 23.8 kl. 18.00 – ca. 19.30.


Om du har frågor kring skriftskolan kan du kontakta vår skriftskolteolog Jonathan Silfverberg på if.lv1563944591e@gre1563944591brevf1563944591lis.n1563944591ahtan1563944591oj1563944591 eller tel 050-591 8795. Ni kan också kontakta församlingens ungdomsarbetsledare Ida-Marie Skogvik, via if.lv1563944591e@kiv1563944591goks.1563944591eiram1563944591-adi1563944591 eller tel 050-522 8684
_________________