Petrus Församlings Skriftskola

Skriftskolorna 2019

Välkomna med på Petrus församlings skriftskola och skriftskolläger på Lekholmen! Majoriteten av alla ungdomar i Finland deltar i skriftskolan. Det finns en orsak till det. De allra flesta upplever det som både meningsfullt och roligt. Kul att också du vill vara med!

Alla som är födda 2004 och medlemmar i Petrus församling har fått brev i slutet av september 2018 med info om skriftskolan, och hur man anmäler sig. Anmälningen var öppen under oktober 2018. Vi har meddelat per brev vilka som antagits till sommarens läger.

Priset för lägren följer Kyrkan i Helsingfors riktlinjer, det vill säga 20€ per dygn. Tillsammans med båttransporten blir lägeravgiften max 170€ (de exakta kostnaderna klarnar i samband med att båttransporten klarnat).

Den 14.12.2018 och 12.1.2019 ordnades det startdagar för Petrus tre konfirmandlägergrupper.
I samband med denna inledning på konfirmandtiden gavs också information om vårens gudstjänstbesök och ungdomssamlingsbesök. Konfirmander deltar på dessa med sina egna lägergrupper. Information kring när och var träffarna äger rum finns i infobrevet som delades ut på infosamlingarna i samband med startdagarna. Detta infobrev kan nu också laddas ner här. Klicka på länken strax här under för att ladda ner startdagarnas infobrev!

Länken: Startdagarnas infobrev med tider för vårens gudstjänst- och ungdomssamlingsbesök

I samband med startdagarna berättade vi också om möjligheten för vårdnadshavare och föräldrar att delta på församlingens alpha-kurs. Här kan du hitta mera information om Alpha – kursen.

Läger sommaren 2019

Vi ordnar tre läger under sommaren 2019. Lägren är likadana vad gäller upplägg och innehåll.  
Här följer datumen då lägren äger rum.

Petrus läger 1
Tidpunkt för lägret: 3-10.6.2019
Startdag i hagasalen, vespervägen 12: 14.12.2018 kl. 17.00 – 20.00. Föräldrainfo 20.00-20.30.
Konfirmationerna: 24.8.2019 kl. 10.00
Petrus läger 2
Tidpunkt för lägret: 13-20.6.2019
Startdag blir i Hagasalen, vespervägen 12: 12.1.2019 kl. 09.00 – 12.00.
Föräldrainfo i Södra Haga kyrka (en våning upp) kl.12.00-12.30.
Konfirmationerna: 24.8.2019 kl. 13.00

Petrus läger 3
Tidpunkt för lägret: 28.6-5.7.2019
Startdag blir i Hagasalen, vespervägen 12: 12.1.2019 kl. 13.30 – 16.30.
Föräldrainfo i Södra Haga kyrka (en våning upp) kl. 16.30-17.00.
Konfirmationerna: 25.8.2019 kl. 14.00


Om du har frågor kring skriftskolan kan du kontakta vår skriftskolteolog Jonathan Silfverberg på if.lv1553177600e@gre1553177600brevf1553177600lis.n1553177600ahtan1553177600oj1553177600 eller tel 050-591 8795.
_________________