Bibeleftermiddag

Bibelstudium med Stif-Olof Fernström samt bön, sång och kaffeservering.

Plats: Hagasalen, Vespervägen 12 A
Tid: kl. 13

Våren 2019:
16.01
13.02
13.03
03.04
08.05

Välkommen!