Rotad i OrdetHitta en tro som håller. En gång i månaden tar Stig-Olof Fernström, Henrik Perret och Leif Nummela oss med på en resa där vi går djupare i Bibeln. Bibeln är Guds eget ord till oss människor. Hans sanning är evig och Han vill ge oss en tro som håller också när världen vacklar. Endast i Bibeln kan vi hitta en sådan hållbar tro. Kom med på resan du också!

Vi träffas måndagar i Malms kyrka kl. 18.00. Malms kyrka hittar du på Kommunalvägen 1, Helsingfors.

Våren 2019:

28.1. Siffrornas betydelse i Bibeln. Stig-Olof Fernström
25.2. ”Vi älskar därför att han först har älskat oss” (1.Joh.4:19) Leif Nummela
18.3. Guds väldiga nåd och kraft. Några huvudtankar i Efesierbrevet. Bengt Lassus
29.4. Jes 53: “Vem är det profeten talar om här?” (Apg 8:34) Om Kristus och profeten Jesaja. Henrik Perret
13.5. “Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig.” Om Kristus och Psaltaren. Henrik Perret

Samlingarna inleds med servering.

Stig-Olof Fernström är en av Finlands ledande bibelkännare. Han verkade länge som kyrkoherde i Lukas församling. Under flera år var “Stiga” missionär i Senegal och översatte bibeln.

Leif Nummela är bekant för många i församlingen. Han är teol.mag och chefredaktör för Uusi Tie, prästvigd inom den ingermanländska kyrkan och lekmannaombud vid kyrkomötet i Finlands ev.lut kyrka. Han har bland annat skrivit boken ”Bibelns röda tråd”.

Henrik Perret är teol.mag och prost. Han verkade som kyrkoherde i Markus församling 1.5.1980–31.12.2005. Från 1.1.2006 var han generalsekreterare för Teologiska institutet i Finland fram till sin pensionering 31.5.2013.

Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” – Jesus (Joh 8:32)