Topelius 200 år

Psalmkvällar med kantor Peter Hilli.

Under våren hålls det flera psalmkvällar där du har möjlighet att ta del av våra mest kända och uppskattade psalmer.

Vårens datum:
14.1 Psalmkväll
”Topelius 200 år” i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15, kl.18 Peter Hilli m.fl. medverkar

Psalmkväll med Zacharias Topelius skrivna psalmer. Vi firar på dagen 200-års jubileum sedan Topelius föddes.

Text citerad från SLS hemsida. (http://www.topelius.fi/index.php?docid=33):

”Eftersom Topelius intresserade sig för såväl det religiösa livet som det musikaliska, engagerade han sig också i psalmförfattande. Från 1868 deltog han i psalmbokskommitténs arbete, som 1886 resulterade i en psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Topelius bidrog själv med 30 psalmer. Två av dem är skrivna för skolungdom, bl.a. »Sanningens Ande» som länge sjöngs som inledning på skolåret. I den svenska psalmboken i dag finns tretton psalmer med ord av Topelius. Av dem kan nämnas »Hur härligt vittnar land och sjö», »Herren, vår Gud, är en konung», »Gud, i mina unga dagar» och »Giv mig ej glans». Dessutom är sju psalmer bearbetade av honom. Också i den finska psalmboken ingår flera psalmer av Topelius, liksom i psalmboken för Sverige.”

Länk till fb-eventet:
https://www.facebook.com/events/1977528589127196/