Petrus körer

Vokalensemble

Petrus vokalensemble, för dig som sjungit i kör tidigare.
Kören träffas varannan onsdagar kl. 18.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Hösten 2019:
Första övningen är 11.9

Allsång

Körsång är något för alla! Sång och körgemenskap ger glädje i vardagen, oberoende om du sjungit tidigare eller inte. Allsångsstunderna är till för alla sångglada oberoende tidigare kunskap. Vi träffas varannan onsdag kl. 12.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Hösten 2019:
Första gången 18.9 och sista gången 11.12 Mera information ger Peter Hilli tfn 09- 2340 7224 / 040 8314 876

Lovsångsgruppen

En kör för alla. Lovsångsgruppen medverkar under Förbön och tack-kvällarna.
Vi träffas kl.18-19 varannan tisdag (jämna veckor) i Munkshöjdens kyrka, Tegelstigen 6.
Hösten 2019:
Första kvällen är 17.9 och sista 10.12

Ny barnkör!

Petrus barnkör startar igen. Kom med och sjung och ha roligt tillsammans! Alla är välkomna ed oberoende tidigare kunskap.
Onsdagar kl. 15-16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15
Hösten 2019:
Första övning 11.9

Peter Hilli leder körerna.