Petrus körer

Vokalensemble

Petrus vokalensemble, för dig som sjungit i kör tidigare.
Kören träffas varannan onsdagar kl. 18.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Hösten 2019:
Första övningen är 11.9

Allsång

Körsång är något för alla! Sång och körgemenskap ger glädje i vardagen, oberoende om du sjungit tidigare eller inte. Allsångsstunderna är till för alla sångglada oberoende tidigare kunskap. Vi träffas varannan onsdag kl. 12.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Hösten 2019:
Första gången 18.9 och sista gången 11.12 Mera information ger Peter Hilli tfn 09- 2340 7224 / 040 8314 876

Lovsångsgruppen

En kör för alla. Lovsångsgruppen medverkar under Förbön och tack-kvällarna.
Vi träffas kl.18-19 varannan tisdag (jämna veckor) i Munkshöjdens kyrka, Tegelstigen 6.
Hösten 2019:
Första kvällen är 17.7 och sista 10.12

Peter Hilli leder körerna.