Petrus körer

Vokalensemble

Petrus vokalensemble, för dig som sjungit i kör tidigare.
Kören träffas torsdagar kl. 18.30 i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12.

Hösten 2018:
13.09
20.09
27.09
04.10

Vesperkören

En kör för alla sångglada oberoende körvana. Kören träffas dagtid kl. 12.30 i Hagasalen, Vespervägen 12.

Hösten 2018:
13.09
20.09
27.09


Peter Hilli leder körerna.