Missionsbrunch

Vad är egentligen Fairtrade?
Kom med och diskutera och inspireras över en läcker brunch med Rättvis handel-produkter!
Lördag 23.9 klockan 10 står brunchbordet färdigdukat
med rättvisa godsaker i Månsas kyrka,
Skogsbäcksvägen 15.

Har jag ansvar att fundera på hur mina matval påverkar andra?

Efter brunchen berättar Charlotte Steffansson-Myrskog och Joanna Lindén-Montes från Finska Missionssällskapet mer om hur Fairtrade fungerar och hur det påverkar i praktiken med exempel från Peru och Tanzania.

Joanna Lindén-Montes har bott i Peru och har där jobbat
med kyrkans internationella arbete.
Charlotte Steffansson-Myrskog är uppvuxen i Tanzania
och har studerat utvecklingssamarbete.

Anmälan senast torsdagen 21 september till
Petrus församlings kansli:
if.lv1506041536e@sro1506041536f.sur1506041536tep1506041536 eller tfn. 09-2340 7100.
Brunchen är gratis.

Nästa brunch hålls 18.11