Missionsbrunch och missionscaféGod mat och gemenskap men framför allt inspirerande gäster och viktiga ämnen!
Missionbrunchen är en chans att samlas för att höra mer om missionverksamheten på olika håll i världen, ställa frågot och njuta av en morgon tillsammans.

Nästa missionsbrunch:
17.11

Vad kan Gud göra med ens liv då man ger ett halvt år till Gud? Hur är det att dela Guds kärlek på afrikanska breddgrader? Detta och mycket mer kommer ni att få svar på under lördagens brunch!

Lydia kommer att berätta om sina erfarenheter och upplevelser från tiden i Sydafrika, Swaziland och Tanzania. Lydia utförde en lärjungaskola med organisationen Ungdom med uppgift (YWAM). Undervisning varvades med praktiska insatser och missionsarbete.

Brunchen är gratis, men en frivillig kollekt tas upp i förmån för YWAM (Ungdom med uppdrag). Anmäl dig senast torsdag 15.11 här på facebook eller Petrus kansli: petrus.fors@evl.fi/ 09-2340 7100

www.facebook.com/events/

Välkomna, hoppas vi ses!

På denna sida hittar du info om kommande missionsevenemang och missionsbruncher i Petrus församling.