Missionscafé med Anna-Lena SärsMissionscafé med Anna-Lena Särs

Torsdag 13 September kl. 18 Café Torpet
”Barnen är egentligen inte framtidens kyrka. De är dagens kyrka.”