Missionsbrunch och missionscaféGod mat och gemenskap men framför allt inspirerande gäster och viktiga ämnen!
Missionbrunchen är en chans att samlas för att höra mer om missionverksamheten på olika håll i världen, ställa frågot och njuta av en morgon tillsammans. Missionbrunchen är gratis men en frivillig kollekt samlas in till olika ändamål varje gång.NÄSTA MISSIONSBRUNCH:
Lördag 11.5 Missionsseminarium i Petruskyrkan. År 2019 hålls Finska Missionsällskapets missionsfesten i form av ett missionsseminarium i samarbete med Petrus församling i Helsingfors. Temat är ”Vems är framtiden och hoppet? Kom med på en dag med aktuell information om den globala kyrkan och inspirerande utmaningar för din egen vardag! Mer info finns på https://felm.finskamissionssallskapet.fi/kom-med/missionsfesten/.

Förhandsanmälan till kansliet: petrus.fors@evl.fi
Anmälan underlättar beräkning av mat. Matpaket för hela dagen är 20€.

PROGRAM
VEMS ÄR FRAMTIDEN OCH HOPPET?
En dag om mission och internationellt ansvar

Kl. 10 Brunch med inslag från världen:
Vad innebär talet om framtid och hopp i Petrus församling, för Finska Missionssällskapet och för kyrkan i världen.

Kl. 12.30 Workshoppar för alla smaker:
Allt från Motion & Mission till förbön och lovsång samt samtal om den världsvida kyrkan och vårt ansvar.

Kl. 14 Kaffe

Kl. 15 Samtal i soffan: 160 år av hopp:
Verksamhetsledare Rolf Steffansson i samspråk med utländska och inhemska gäster.

Kl. 17 Middag

Kl. 18 Berättelser om hopp:
Reportage från världen med missionärer och medarbetare i olika länder. Musikprogram.

Kl. 19.30 Café 160:
Fri samvaro och musikprogram.

Välkomna, hoppas vi ses!

På denna sida hittar du info om kommande missionsevenemang och missionsbruncher i Petrus församling.