Miriam Sjöblom

Miram Sjöblom vikarierar Rebecka Björk som projektkoordinator fram till 19.6.2020. Det betyder att hon har sköter om lite allt möjligt i församlingen, både stora och mindre evenemang.

miriam.sjoblom@evl.fi
050-522 9098‬