Månadslunch

Välkommen på en god lunch i gott sällskap med samtal och andakt.
Vi börjar med lunch kl. 12.30 och avslutar med andakt när vi ätit färdigt.

Anmälan senast samma måndag till endera diakonissan Bodil Sandell 050 380 3925 eller Gunilla Riska 050 576 8643

Priset för lunchen är 5€

HÖSTEN 2019:
18.9 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15
16.10 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15
18.11 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15
4.12 Jullunch i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15