Månadslunch

Välkommen på en god lunch i gott sällskap med samtal och andakt.
Vi börjar med lunch kl. 12.30 och avslutar med andakt när vi ätit färdigt.

Anmälan senast samma måndag till endera diakonissan Bodil Sandell 050 380 3925 eller Gunilla Riska 050 576 8643

Priset för lunchen är 5€

VÅREN 2019:
23.1 Hagasalen, Vespervägen 12
20.2 Hagasalen, Vespervägen 12
20.3 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15
10.4 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15