Kandidaterna svarar på frågor

Alla kandidater från Petrus församling som ställer upp i församlingsvalet har svarat på några belysande frågor. Här kan du läsa deras svar. Frågorna: 1. Vad gör du helst på en ledig dag? 2. Hur är du aktiv i Petrus församling? 3. Vad vill du göra för din församling? 4. Vad är församlingsrådets / gemensamma kyrkofullmäktiges viktigaste uppgift? 5. Vilken roll har din tro på Jesus spelat i ditt liv?
 

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Kandidatlista Socialdemokraterna

2 Olof CANTELL socialarbetare Ladugården, Vik Petrus fors_Cantell_Olof (1)1. Läser böcker eller rör mig utomhus 2. Inte så aktiv som jag kunde vara. Jag har sporadiskt deltagit i församlingens familjeverksamhet. 3. Jag vill att församlingen ska vara öppen så att alla känner att de är med i gemenskapen. Nej till diskriminering! Församlingen ska vara en trygg gemenskap för alla sina medlemmar. 4. Kyrkorådet ska vara en kyrkans röst i samhället samt se till att kyrkan inte skuffar undan sina medlemmar. 5. Jesus är en förebild vars ord och gärningar är aktuella än idag.      

Kandidatlista Hela Petrus

  3 Tuomas ANTTILA teol.mag., ämneslärare Lillhoplax Petrus fors_Anttila_Tuomas (1) 1. Jag spenderar helst tid med familjen men under semestrar ordnar jag dessutom frimärken som donerats till förmän för Kenyamissionen (SLEF och SLEY). Jag har sedan 2008 ansvarat för frimärksmissionen som inbringat över 15 000 € för missionsarbetet i Kenya och andra länder. 2. Som tvåspråkig familj besöker vi både finska och svenska gudstjänster, när vi firar gudstjänst på svenska gör vi det i Petrus. Jag har också varit med i planeringsgruppen för Kyrkhelgen som ordnats i Petrus under vårterminen i några års tid. Några gånger har jag dessutom hållit sångsamlingar i Petrus och predikat i gudstjänsterna. 3. Jag är tvåspråkig och har tidigare tillhört en finsk församling som gör att jag har kontakter som är bredare än enbart Petrus eller Borgå stift. Jag har dessutom ena foten i skolvärlden och följer med ungdomarnas liv och på fritiden arbetar jag för missionen. Dessa tre kontaktytor anser jag mig vara viktiga för Petrus och därför står jag till tjänst i församlingsvalet. 4. Att förvalta skattemedel och församlingarnas egendom på ett sätt som tar i beaktande tvåspråkighet, ungdomarna och missionsarbetet. Jag lovar att fortsätta tala svenska i den stora salen som jag gjort även hittills som suppleant. 5. Jesus sökte upp mig genom dopet när jag var bara ett litet barn och senare fick jag lära känna honom via en troende lärare på lågstadiet och familjegudstjänster som vår familj besökte. I samband med skriftskolan blev tron på Jesus levande för mig och syndernas förlåtelse blev konkret i samband med högmässan som jag började regelbundet fira i min hemförsamling. Men som sagt Jesus hittade mig redan mycket tidigare. Senare började jag även studera teologi och är numera religionslärare för att jag vill förmedla någonting av det jag fått till andra människor.   4 Tom SUNDIUS docent Månsas Petrus fors_Sundius_Tom (1) 1. För en pensionär är egentligen alla dagar lediga, men vi är ju ofta sysselsatta med kurser, gymnastik, konserter på kvällarna osv. Mina särintressen som jag inte har tid för så ofta som jag skulle önska är astronomi och släktforskning. 2. Jag är medlem av gemensamma kyrkofullmäktige, och deltar aktivt i gudstjänster, bibelstudier och i en cellgrupp. 3. Jag vill verka för församlingens bästa i trohet mot Guds ord och Kristi evangelium. 4. Kyrkofullmäktiges viktigaste uppgift är sköta ekonomin och fastigheterna. 5. I min ungdom höll jag min kristna tro ganska mycket för mig själv. Jag trodde på Jesus som Guds son, men vad frälsningen innebar, var inte helt klart för mig. Då jag på 1990-talet började delta i alfakurserna i Lukas församling fördjupades min förståelse av den kristna tron. Nu gick det upp för mig vad det betydde att Jesus Kristus är vår frälsare. Han utgav sig själv för våra synder, till frälsning för var och en som tror.     5 Stig-Olof FERNSTRÖM Prost
Stig-Olof Fernström
1. Umgås med familjen och med vänner, läser någon intressant bok, fördjupar min bibelkunskap.
2. De viktigaste aktiviteterna är Förbönskvällarna i Munkshöjdens kyrka tillsammans med Ulla-Christina Sjöman. Vidare är jag med i två olika samtalsgrupper och i redaktionen för Petrusbladet. 3. Jag vill gärna ställa mig till förfogande där det behövs, predikningar, förrättningar, själavård, mm. 4. Administrationen för samfälligheten och den gemensamma ekonomin. Själv vill jag försöka bevaka Petrus intressen och dessutom de svenska frågorna. 5. Jesus är absolut avgörande. Jag umgås med honom dagligen och försöker följa hans ledning.
      6 Christoffer PERRET Företagare Södra Haga Petrus fors_Perret_Christoffer (1) 1. På en ledig dag umgås jag helst med familjen och vänner, läser gärna och/eller ser på en film, samt tar en skön promenad 2. Jag är med i Puls-gemenskapen, och har tidigare suttit i församlingsrådet. 3. Jag vill jobba för att Petrus skall vara en gemenskap dit man får komma för att möta Gud, lära känna andra människor och få vara med på det stora äventyr som det innebär att vara en kristen. Jag vill jobba för att det fina som redan nu händer skall nå ännu flera människor, och kunna leva länge. 4. Gemensamma kyrkofullmäktiges viktigaste uppgift är att fördela de ekonomiska resurserna som samfälligheten har, och göra visa beslut som gör det möjligt att ha levande församlingsliv i hela Helsingfors. 5. Min tro på Jesus är viktig för mig. Jag växte upp med en barnatro, men den tron har sedan mognat och blivit vuxen. Den har format vem jag är, och hur jag lever. För mig är Jesus en rollmodell i allt – hur han mötte människor, vad han gjorde, vad han lärde.   7 Caroline SANDSTRÖM fil. dr., huvudredaktör Munksnäs Petrus fors_Sandstrom_Caroline (1) 1. På en ledig dag tar jag det gärna lugnt tillsammans med familjen. Jag börjar med att äta en lång frukost och läsa tidningen. Sedan går jag ofta på en promenad, lagar mat och äter middag med familj eller vänner. Jag tycker om att läsa skönlitteratur, lyssna på musik eller se på film. Jag går också gärna på teater eller konsert. 2. Jag går regelbundet i högmässan i Munksnäs och deltar ofta i andra samlingar, såsom Kvinnobruncherna. Under perioden 2011–2014 har jag varit medlem i församlingsrådet i Petrus – under 2013–2014 som församlingsrådets vice ordförande. Under hösten 2014 och våren 2015 är jag medvandrande i Petrus Katekumenatgrupp. 3. Jag vill verka för att Petrus ska vara en församling där alla medlemmar kan känna sig välkomna, en församling med ett mångsidigt och varierande andligt liv på svenska. 4. Gemensamma kyrkofullmäktige har som uppgift att som det högsta beslutande organet fatta beslut i gemensamma ärenden som berör den kyrkliga samfälligheten. 5. Sedan barndomen har jag via familj, söndagsskola och skriftskola haft en kristen tro. Under de senaste åren har min kristna tro fördjupats och lett mig in på nya uppgifter inom Petrus församling. För mig är Jesus en del av den treenighet som vår kristna tro vilar på.

FÖRSAMLINGSRÅDET

Kandidatlista Tro och Gemenskap

8 Tuomas ANTTILA teol.mag., ämneslärare Lillhoplax Petrus fors_Anttila_Tuomas (1) 1. Jag spenderar helst tid med familjen men under semestrar ordnar jag dessutom frimärken som donerats till förmän för Kenyamissionen (SLEF och SLEY). Jag har sedan 2008 ansvarat för frimärksmissionen som inbringat över 15 000 € för missionsarbetet i Kenya och andra länder 2. Som tvåspråkig familj besöker vi både finska och svenska gudstjänster, när vi firar gudstjänst på svenska gör vi det i Petrus. Jag har också varit med i planeringsgruppen för Kyrkhelgen som ordnats i Petrus under vårterminen i några års tid. Några gånger har jag dessutom hållit sångsamlingar i Petrus och predikat i gudstjänsterna. 3. Jag är tvåspråkig och har tidigare tillhört en finsk församling som gör att jag har kontakter som är bredare än enbart Petrus eller Borgå stift. Jag har dessutom ena foten i skolvärlden och följer med ungdomarnas liv och på fritiden arbetar jag för missionen. Dessa tre kontaktytor anser jag mig vara viktiga för Petrus och därför står jag till tjänst i församlingsvalet. 4. Att leda församlingens verksamhet tillsammans med kyrkoherden. Att förvalta evangeliet om Jesus Kristus och att inte ändra på det. 5. Jesus sökte upp mig genom dopet när jag var bara ett litet barn och senare fick jag lära känna honom via en troende lärare på lågstadiet och familjegudstjänster som vår familj besökte. I samband med skriftskolan blev tron på Jesus levande för mig och syndernas förlåtelse blev konkret i samband med högmässan som jag började regelbundet fira i min hemförsamling. Men som sagt Jesus hittade mig redan mycket tidigare. Senare började jag även studera teologi och är numera religionslärare för att jag vill förmedla någonting av det jag fått till andra människor.   9 Linda HANNUS Studerande Norra Haga Petrus fors_Hannus_Linda (1)1. På fritiden tittar jag på filmer och Tv-serier, läser böcker, ritar och målar, iakttar världens gång och intar information om allt möjligt på internet 2. Jag går regelbundet på gudstjänster och olika bibelstudier och bibelgrupper i Petrus församling. 3. Jag vill jobba för att ledningen i församlingen bokstavligen tror på evangeliet, tar det på allvar samt lyckas väcka och stärka medlemmarnas tro på det. 4. Församlingsrådets viktigaste uppgift är att se till att allt församlingsarbete fokuserar på att effektivt sprida och stärka tron på Jesus som vägen, sanningen och livet. 5. Övertygelsen om att Jesus är den han påstod sig vara, alltså Gud själv, och att tron på Honom är den enda vägen till syndernas förlåtelse har självklart gett mig en helt ny världsbild och mening med livet.   10 Jan JÄRVELÄINEN diplomingenjör, doktorand Rönnbacka Petrus fors_Jarvelainen_Jan (1) 1. Idrottar (gym, volleyboll, ishockey), läser, ser på film, träffar vänner och familj, lagar god mat 2. Jag har varit aktivt med i församlingen sedan skriftskolan, i början i ungdomsverksamheten och efter det i Åggelby gamla kyrkas gudstjänstgemenskap, på bibelträffar samt i olika former av idrotts- och körverksamhet. Jag har också suttit i församlingsrådet sedan 2007. 3. Jag vill gärna tjäna i församlingen med de gåvor och färdigheter jag har, bl.a. med att möta andra församlingsmedlemmar i gudstjänster och annan verksamhet, och att i församlingsrådet arbeta för att församlingen får resurser för att fortsätta det goda arbetet. 4. Församlingsrådet skall se till att använda de ekonomiska resurserna ansvarsfullt och att välja nya medarbetare som vill tjäna Gud och församlingen av hela sitt hjärta och av hela sin själ. 5. Tron på Jesus ger mig trygghet och en mening med mitt liv.   11 Göran LINDÉN med. lic. Svedängen Petrus fors_Linden_Goran (1)1. Alla dar är ju så att säga lediga för en pensionär. Gärna rör jag mig ute, antingen springer jag 4–5 km eller skidar på vintern. Jag har en parcell i Månsasparken, dit ja cyklar. Vidare besöker jag barnbarnen, i synnerrhet när deras cyklar fått punktering. 2. Jag sitter i det nuvarnde fösamlingsrådet, vidare är jag medlem i redaktionskommitten för Petrustidningen. Då jag under mina aktiva arbetsår hade hand om Helsingfors stads frontveteranrehabilitering ligger veteranerna och åldringsvården mig varmt om hjärtat. Jag ger bla. konsultationshjälp åt diakonissorna. 3. Verka för att församlingen skall vara utåtriktad, diakonal och evangelisrande. 4. Församlingsrådets viktigaste uppgift är att stöda en sund, bå Bibeln baserad utveckling. De anställda skall känna, ett de har stöd av rådet. Vidare skall vi vara allsidigt toleranta, ingen gruppering eller åsikt skall motarbetas bara för att vinden råkar blåsa från ett visst håll. 5. Min tro ger mig kraft att leva det här livet och sedan möta döden.   12 Annika NYSTRÖM fil. mag., pol. mag. Svedängen Petrus fors_Nystrom_Annika (1) 1. Det beror helt på hurudan dag det är fråga om. En vacker höstdag strövar jag gärna omkring i skogen medan jag vid dåligt väder kanske kurar hemma med en god bok. 2. Jag är församlingsfadder, drar tillsammans med min man Micke litteraturkvällar samt deltar regelbundet i högmässor, bibelstudier, bibelträffar, deltar i en cellgrupp m.m. I församlingsrådet är jag suppleant. 3. Jag vill verka för att församlingen ska vara ett andligt hem med Kristus och Guds Ord i centrum dit alla församlingsmedlemmar känner sig välkomna. 4. Svårt att säga vad den viktigaste uppgiften är men en viktig uppgift är att vara med och besluta om församlingens verksamhet. 5. Jag blev troende först i början av 1990-talet. Då fick jag tron på Jesus som en gåva från ovan. Han går med mig, han ger mig ledning, han stöder mig och i honom har jag himmelsk frid och gudomlig trygghet (psb 395).   13 Mikael NYSTRÖM med. dr. Svedängen Petrus fors_Nystrom_Mikael (1) 1. Gärna varvar jag motion med kultur. Jag tycker om att vandra, om trädgårdarbete och snöskottning. Kultur kan vara teater, läsning eller brevskrivning. Just nu är en av favoriterna att gå ut i skogen och plocka svamp. 2. Jag sitter i församlingrådet, dess beredningsutskott och är med i Petrustidningens redaktion. Tillsammans med min hustru Aicka drar vi litteraturaftnar. Jag sliter ganska regelbundet kyrkbänken och är med i en hemgrupp. 3. Blir jag återvald till församligsrådet så fortsätter jag säkert ganska lika, om inte så behövs jag kanske i någon annan uppgift. 4. Församlingsrådet skall väl vara både ett bollplank och en idespruta för de anställda och frivilliga. Men också en ”revisor” som vid behov lyfter fram sådant som kanske inte är bra i församlingens verksamhet. 5. Jesus sade: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14:6). Jesus är helt central också för mig. Då man är oviss om hur man skall handla är det bra att fundera över hur Jesus skulle ta gjort i den situationen.   14 Heidi PERRET socionom YH, barnträdgårdslärare Magnuskärr Petrus fors_Perret_Heidi (1) 1. Tillbringar min tid med familj och vänner. På sommaren trivs jag extra bra på stugan. 2. Vi har en grupp som träffas hemma hos varandra, dels för att umgås och dels för att be. Jag har alltid tyckt om gudstjänsten och mässan. Jag är styrelsemedlem i Pro Markus församling r.f. och dessutom har jag sjungit i kören flera år. Nu blir det en liten paus i sjungandet, eftersom vi nyligen fått en son. 3. Det viktigaste i församlingen är att gemenskapen och verksamheten har sin grund i Guds ord och dessutom att församlingsmedlemmarna känner sig delaktiga och kan vara med om att forma sin församling enligt detta. Jag vill gärna medverka för att detta skall vara möjligt och ge min insats där den behövs. 4. Församlingsrådets viktigaste uppgift är att värna om och skapa förutsättningar för det ovannämnda. 5. Redan som barn gick jag i församlingens barnklubb och har fått med mig en barnatro. Efter skriftskolan har min relation till Gud och Jesus blivit personlig och fördjupats. Min tro på Jesus präglar de val jag gjort i mitt liv och jag önskar att den är synlig i min vardag även för andra   15 Johannes PERRET ekon. mag. Magnuskärr Petrus fors_Perret_Johannes (1) 1. Spenderar tid med familjen, i dagens läge betyder det bland annat att byta blöjor på min fina son. Dessutom träffar jag gärna släkt och vänner. Jag tycker bland annat om att gå ut på promenader, att läsa, se film etc. 2. Jag är med i en bönegrupp och går gärna i gudstjänsten. Dessutom är jag med i olika föreningar som verkar inom församlingen; ordförande i Pro Markus församling r.f. och styrelsemedlem i Björkebo sommarhem r.f. Jag sjunger också i en av församlingens sånggrupper. 3. Verka för att församlingen ska kunna fullfölja sin uppgift, att föra fram evangeliets ljus i en värld som är fylld av mörker. Att för egen del vara en ljusbärare där det behövs. 4. En av de viktigaste uppgifterna är att på olika sätt stöda församlingens anställda i deras viktiga arbete och att fungera som en länk mellan församlingen och de anställda. Att skapa möjligheter för lekmän att ta ansvar och få meningsfulla uppgifter. Och förstås administrativa uppgifter. 5. Huvudrollen. Tron utgör grunden, den enda grund det är värt att bygga på.   16 Annica GRANVIK konsumenträttsrådgivare, agronom Britas Petrus fors_Granvik_Annica (1) 1. Det finns alltid tusen ogjorda saker med ett gammalt hus, trädgård, ensamma gamla, familj och vänner. Men om jag får lata mig tycker jag om att beundra naturen både hemma och på resor, läsa en bok vid en brasa med fin musik, lösa sudoko, pyssla eller ta en lång promenad. 2. Besöker gudstjänsterna i Åggelby kyrka varje söndag, deltar bl.a. i bibelstudium, bibelträffar, litteraturkvällar. Försöker ställa upp om det behövs hjälp med något i församlingen. 3. Jag vill jobba för en församling där Bibelns ord oförvanskat är det centrala, och där alla är välkomna att dela en äkta kristen gemenskap. 4. Församlingsrådets uppgift är att fatta kloka beslut rörande församlingen, som inte strider mot Guds vilja och ord. 5. Tron på Jesus har alltid varit och är väldigt viktig för mig. Den har burit mig i svåra stunder och lett mig tillbaka, då jag trotsat och gått vilse.    

Kandidatlista Petrus framtid

17 Amanda AUDAS-KASS Gymnasielärare Stenhagen Petrus fors_Audas-Kass_Amanda (1) 1. En bra ledig dag får jag tid både för mig själv, min familj och mina vänner. Jag springer en halvtimme, jag läser en bra bok, jag eftermiddagsvilar, jag läser för mina barn, jag bloggar lite och sedan äter vår familj middag med goda vänner. När barnen lagt sig ser jag en film med min man och så äter jag riktigt mycket riktigt god glass 2. Jag deltar regelbundet i Puls-gudstjänsten och församlingens familjearbete. Jag är också med som ledare i ungdomsarbetet på olika sätt. De senaste fyra åren har jag suttit i församlingsrådet och också på det sättet engagerat mig i församlingen. 3. Jag vill ge av min tid och mig själv för att bidra på olika sätt där det behövs. Jag hoppas att församlingen och tron ska få vara betydelsefull för församlingens medlemmar och jag vill gärna vara med och jobba för det. Jag tror att det finns många olika sätt idag att nå ut med det budskap som fortfarande är bäst i världen. 4. Att jobba för församlingens bästa, att våga fatta också svåra beslut när så krävs, att anställa rätt personer för rätt uppgifter och att föra fram församlingsmedlemmarnas röst. 5. Min tro är min stora grundtrygghet och min stora glädje. Den ger varje bit i mitt liv mening. Jag är alltid buren och alltid älskad, och den vissheten präglar min syn på mig själv, på livet, på alla människor jag möter och på världen vi lever i.   18 Peter DIDRICHSEN Museidirektör Svedjeholmen Petrus fors_Didrichsen_Peter (1)1. Spenderar tiden med familjen, seglar, golfar, rör mig i naturen eller träffar människor 2. Som församlingsrådsmedlem deltar jag i det arbete som hör till rådet. Det vill säga att tillsammans med kyrkoherden styra, diskutera och besluta i alla frågor som hör till församlingen från administrativa och ekonomiska till det som har med vår andliga inriktning att göra. Jag deltar i olika av församlingens Gudstjänster i olika kyrkor och träffar och kommunicerar då också med andra församlingsmedlemmar och övriga kyrkobesökare. 3. Jag vill ge min insats för att församlingen skall kunna verka så brett och bra som möjligt, med Guds Ord som bas, för församlingsmedlemmarnas och därmed hela samhällets bästa. Min önskan vore också att aktivera en bredare population i församlingen och om möjligt kunna hjälpa till att vända flödet bort från kyrkan till ett flöde av människor in till kyrkan. 4. Jesus gav bara två uppgifter. Evangelisationsbefallningen samt att älska varandra. I praktiken är det fråga om Guds budord ett och två. Genom att sätta Gud först för vi ut Hans budskap och genom att älska varandra så betjänar och respekterar vi varandra, både inom församlingen och utanför. Jesus startade församlingen för tvåtusen år sedan och den är fortfarande Hans församling. Församlingsrådets främsta uppgift är att efter bästa förmåga se till att dessa tingens ordning fortsätter från denna generation till följande. 5. Jesus betyder allt. Vi är på jorden på lånad tid. Det gäller att ta vara på den, så att man finner Honom. Han sträcker fram sin hand och säger kom. Jag har tagit den handen och hoppas Han ger styrkan att klara hela racet väl till slutet, för att kunna ta emot Frälsningen Han offererar oss samtliga.   19 Kristina FERNSTRÖM fil. mag.  Petrus fors_Fernstrom_Kristina (1) 1. Läser, skriver, är huslig, träffar familj & vänner 2. Glad att vara med i olika sammanhang: Förbön & Tack, Petrus Infoblad, söndagsgudstjänster förstås och tittar gärna in till Puls nu och då osv. Under de senaste fyra åren har jag varit medlem i församlingsrådet vilket jag upplevt som givande och meningsfullt. 3. Jag vill ge av min tid för att hjälpa till där det behövs och där jag kan vara till nytta. Att jobba i team är både roligt och lärorikt och ger vänner för livet. 4. Att tillsammans med de anställda skapa kontinuerliga förutsättningar för vårt gemensamma församlingsbygge. Visionen finns: att Petrus skulle vara ett andligt hem med varm gemenskap, god kristen undervisning och låga trösklar. Med andra ord: en församling med Kristus i centrum. 5.  En avgörande roll som påverkar mina val och värderingar. Tron på Jesus har gett mitt liv mening och ansvar samt en stark upplevelse av Guds barns trygghet i livets mångahanda. Tron på Jesus förde vår familj till Senegal där vi fick leva och verka i en pionjärsituation i tolv års tid. Det finns så mycket att vara tacksam för. Refrängen i barnens påsksång säger det så bra: ”Jesus, lever, hurra, hurra!”   20 Britta LASSUS pensionerad speciallärare Norra Haga Petrus fors_Lassus_Britta (1)1. Läser böcker, löser Sudoku och korsord och motionerar med vattengymnastik, stavgång och skidåkning. 2. Deltar i gudstjänster, förbönsarbete, cellgrupp m.m. 3. I församlingsverksamheten är det viktigt att evangeliet om frälsningen i Jesus är i centrum. Jag vill helhjärtat satsa på verksamhet bland barn, unga och familjer men också på att de äldre och de ensamma skall hitta en gemenskap i Petrus. Diakoni är en viktig del i den kristna gemenskapen där vi får hjälpa och stöda dem som har det svårt. 4. Församlingsrådet och kyrkoherden fattar beslut om de ekonomiska ramarna för församlingens verksamhet och skapar förutsättningar för en levande församling där målet är att nå så många som möjligt. 5. Tron på Jesus har förvandlat mitt liv och lett mig in i uppgifter som jag själv aldrig ens kunnat drömma om.       21 Juliana MIKKONEN ergoterapistuderande Kottby Petrus fors_Mikkonen_Juliana (1) 1. Upptäcka världen och livet genom vår 7 månader gamla sons ögon, är det finaste med min ”lediga” vardag som småbarnsförälder. På helger njuter jag av att bara vara med min lilla familjen och äta tillsammans med släkt och vänner. När jag själv får en ledig stund är det en promenad ute i naturen som lockar mest. 2. Jag är aktiv i Puls gemenskapen; Puls-teamet, Förebedjare och deltar i gudstjänsterna. Går med vår son på babyrytmik, håller bibelstudie med äldre ungdomar och tycker om att ställa upp där det behövs. 3. Jag vill vara med och bygga en församling som har Jesus i centrum. En församling där vi tjänar, stöder och uppmuntrar varandra. Familjer, relationer och äktenskap är några saker mitt hjärta bultar för. 4. Församlingsrådet är en länk i Kristi kropp och den viktigaste uppgiften är att se till att alla delar i kroppen finns med och mår bra. Detta för att allt flera människor skall hittar en gemenskap och ett hem i församlingen. 5. Utan Jesus skulle jag inte vara den jag är i dag. Jesu kallar mig till att bli bättre som människa för varje dag och jag vill lära mig att se på mina medmänniskor genom Hans ögon.   22 Tommy MIKKONEN idrottsinstruktör, barnskötare Kottby Petrus fors_Mikkonen_Tommy (1)1. Jag spenderar helst tid med min fru och vår underbara son och träffar vänner och andra par och familjer. Det är mycket roligt att spela volleyboll, både ute och inomhus. När jag behöver egen tid med Gud så njuter jag av bastuns värme eller av naturens skönhet på en länk. 2. Jag är med i PULS-teamet som förebedjare, jag vill att gemenskapen där skall vara så familjär som möjligt. Älskar att tjäna andra människor och baka till olika tillfällen. Det är roligt att träffa andra par och familjer, men för mig är det också viktigt att träffa andra män och pappor 3. Jag vill att Petrus skall vara en familj, en kropp i Kristus. Alla behövs och alla gör något viktigt för Guds rike. Jag vill tillsammans med min familj koncentrera på andra familjer som har barn. Jag vill också att män skulle tillsammans be och bära varandras bördor ännu mera. 4. Se till att församlingen mår bra och att Kristus är församlingens centrum. Det är viktigt att vara aktiv i församlingen så att församlingsrådet vet hur församlingen fungerar och var det finns något att förbättra. 5. Jag skulle inte vara den person idag om jag inte skulle ha hittat Jesus. Jesus gav mig självsäkerhet och han lärde mig vad förlåtelse betyder. Jesus lärde mig att se livet med nya ögon, han öppnade också mitt hjärta och ledde mig till den kvinna som jag nu får dela mitt liv med.   23 Ellen NORKKO studerande Munksnäs Petrus fors_Norkko_Ellen (1)1. På en ledig dag vill jag satsa tid på att umgås med Gud, min fästman, familj och vänner. Om det är möjligt kombinerar jag gärna dessa med att vara ute i naturen, göra något praktiskt och kreativt eller läsa. 2. Jag är aktiv i gemenskapen kring Puls-gudstjänsten och håller just nu på att starta upp en grupp vars vision är att nå ut till hemlösa och andra utstötta i Helsingfors. Jag har också glädjen att bo tillsammans med kvinnor som tror på möjligheten att använda hemmet för att välsigna församlingen – vi vill att vårt hem ska vara öppet för Herrens bruk. 3. Med hjälp av de gåvor Gud gett mig vill jag älska och tjäna i vår församling. Jag vill också vara med och arbeta för att vi medlemmar ska få en klarare bild av vem vi är i Gud, hur vi ska leva tillsammans och vad vårt uppdrag är. 4. Att fatta beslut som skapar möjligheter för medlemmar och anställda att arbeta för Guds rike med glädje. 5. Tron på Jesus har spelat en livsomvälvande roll i mitt liv. Han förvandlar dag för dag mitt hjärta till att bli mer likt hans. Bara han kan ge mig frid, kärlek och glädje som är oberoende av omständigheter.   24 Christoffer PERRET företagare Södra Haga Petrus fors_Perret_Christoffer (1)1. På en dag ledig umgås jag helst med familjen och vänner, läser gärna och/eller ser på en film, samt tar en skön promenad. 2. Jag är med i Puls-gemenskapen, och har tidigare suttit i församlingsrådet. 3. Jag vill jobba för att Petrus skall vara en gemenskap dit man får komma för att möta Gud, lära känna andra människor och få vara med på det stora äventyr som det innebär att vara en kristen. Jag vill jobba för att det fina som redan nu händer skall nå ännu flera människor, och kunna leva länge. 4. Församlingsrådets viktigaste uppgift är att försöka göra så visa beslut som möjligt då det gäller hur församlingen skall använda sina pengar, och fungera som ett bollplank åt kyrkoherden och de anställda. 5. Min tro på Jesus är viktig för mig. Jag växte upp med en barnatro, men den tron har sedan mognat och blivit vuxen. Den har format vem jag är, och hur jag lever. För mig är Jesus en rollmodell i allt – hur han mötte människor, vad han gjorde, vad han lärde.   25 Susanna PIMENOFF fil. mag., företagare Åggelby Petrus fors_Pimenoff_Susanna (1)1. Jag åker på utfärd med barnen, till svampskogen eller ut i skärgården. Många söndagar går jag till kyrkan. 2. Det varierar, just nu är jag med på ett hörn med PULS och barnkyrkan, och så sitter jag i församlingsrådet. Tidigare har jag deltagit i alfakurser, i mamma-barngrupp och flera olika hemgrupper. Jag hoppas på att bilda en ny hemgrupp, där vi tillsammans går i lärjungaskola. 3. Jag vill vara med och göra en församling full med liv där alla åldrar trivs och känner sig behövda. Jag vill särskilt se att familjearbetet får ett nytt uppsving, så att barnen har en naturlig möjlighet att vara med före skriftskolan och familjerna känner sig välkomna. 4. Rådets viktigaste uppgift är att besluta om ramverket för hela verksamheten, dvs. att vi har kunnig och motiverad personal, utrymmen, hållbar ekonomi och ivriga frivilliga. 5. Tron har funnits i mitt liv länge, men den har vuxit till sig under svårare tider. Jesus är min vän, som jag litar på mer än någon annan. Han styrker mig när jag är svag, han tröstar mig när jag är ledsen. Jag får vandra på livets väg tillsammans med Honom och lära mig bli mer som han.   26 Ingrid RISKA fil. mag. Gamlas Petrus fors_Riska_Ingrid (1)1. Jag njuter av att ha tid med familjen, att kunna vara ute tillsammans och röra på sig (cykla, simma, promenera, på vintern skida, skrinna etc.). Att inte behöva se på klockan, att helt enkelt få VARA, helt i lugn och ro – det uppskattar jag verkligen eftersom vardagen för en lärare innebär så mycket tids- och annan planering. 2. Jag är med i barnkyrkan och väldigt glad att den (igen) finns. Tillsammans med min man har jag många år varit med att leda en cellgrupp och också för tillfället har vi en liten grupp som träffas hemma hos oss. 3. Jag vill finnas med där Herren har användning för mig. Min önskan är att ledas av Honom själv och vara som ett instrument i Hans hand ty det är ju Hans församling. Han är dess huvud och ska få leda den genom att leda oss medlemmar. Därför är det i mina ögon så väldigt viktigt att vi lever i nära kontakt med Honom, och också att vi tillsammans söker Hans vilja genom bön och gemenskap kring Hans Ord. Jag vill leva mitt liv för Honom och om Han ger mig specifika uppgifter inom församlingen så vill jag tillsammans med Honom ge mig in i dem. 4. Församlingsrådets viktigaste uppgift är i mina ögon att tillsammans söka Herrens vilja inför beslut som ska fattas, ty det är vi som är hans händer, fötter – Hans kropps lemmar. Att vara medveten om hur vi behöver Hans hjälp, Hans vishet så att församlingsrådet kan fatta rätta beslut är för mig förutsättningen. 5. Min tro på Jesus har genomsyrat mitt liv sedan jag var barn, dock aldrig så intensivt som under de senaste åren. Jag är oerhört tacksam att Han har tagit mig närmare Honom själv på det sättet Han har, att mitt hjärta har blivit ”platsen“ för min tro (efter många år av ”huvudtro“) och att Jesus har blivit så viktig och kär för mig som Han nu är. Han är Kungen, min kung och han är klippan jag står på. Min tro på Jesus är grunden för allt annat i mitt liv.   27 Matias SNICKARS studerande Malmgård Petrus fors_Snickars_Matias (1)1. Helst far jag med några kompisar och spela t.ex. Ishockey eller squash eller någon annan rolig sport. 2. Församlingen har alltid varit viktig för mej. Förutom att jag besöker gudstjänster ligger ungdomsarbetet mej varmt om hjärtat. Jag är med i hjälpledarskolningen, konfirmandarbetet och i mån av möjlighet på annat som händer bland ungdomarna i församlingen. 3. Jag vill framför allt skapa förutsättningar för folk som kommer i kontakt med församlingen att upptäcka vad livet med Jesus handlar om. Ifall jag med mitt engagemang kan underlätta den processen i någons liv är det en vinst. 4. Församlingsrådets viktigaste uppgift enligt mej är att skapa goda förutsättningar för församlingen att utvecklas som Kristi kropp. Det sker tydligast genom de strategiska beslut som fattas men också genom att uppmuntra anställda och medlemmar i deras arbete. 5. Olika roll i olika skeden av mitt liv men jag hoppas och ber att han får spela en större roll ju längre jag lever.  

Kandidatlista Socialdemokraterna

28 Olof CANTELL socialarbetare Ladugården, Vik Petrus fors_Cantell_Olof (1)1. Läser böcker eller rör mig utomhus. 2. Inte så aktiv som jag kunde vara. Jag har sporadiskt deltagit i församlingens familjeverksamhet. 3. Jag vill att församlingen ska vara öppen så att alla känner att de är med i gemenskapen. Nej till diskriminering! Församlingen ska vara en trygg gemenskap för alla sina medlemmar. 4. Församlingsrådet bör ge alla sina medlemmar möjlighet att känna sig delaktiga – det är församlingsdemokrati! 5. Jesus är en förebild vars ord och gärningar är aktuella än idag.        

Kandidatlista Petrus för alla

29 Maria STEN pastor, sakkunnig Munkshöjden Petrus fors_Sten_Maria (1)1. Att ha tid för kära och nära människor är livsviktigt. Annat beror på årstid och väder. Jag rör mig gärna i naturen, helst vid havet så att man ser horisonten och kan se långt. Annat viktigt är läsning, film, utställningar och vattenlöpning. 2. Jag leder den nystartade katekumenatgruppen, håller ibland högmässor och förrättningar och deltar i gudstjänsterna så ofta jag har möjlighet. 3. Jag vill verka för att min församling skall vara en gästfri och välkomnande församling där alla som kommer blir sedda och mötta med respekt. 4. Att skapa förutsättningar för anställda att göra ett bra arbete och att se till hela församlingens bästa. 5. Den påverkar hela mitt liv.     30 Caroline SANDSTRÖM fil. dr.,huvudredaktör Munksnäs Petrus fors_Sandstrom_Caroline (1)1. På en ledig dag tar jag det gärna lugnt tillsammans med familjen. Jag börjar med att äta en lång frukost och läsa tidningen. Sedan går jag ofta på en promenad, lagar mat och äter middag med familj eller vänner. Jag tycker om att läsa skönlitteratur, lyssna på musik eller se på film. Jag går också gärna på teater eller konsert. 2. Jag går regelbundet i högmässan i Munksnäs och deltar ofta i andra samlingar, såsom Kvinnobruncherna. Under perioden 2011–2014 har jag varit medlem i församlingsrådet i Petrus – under 2013–2014 som församlingsrådets vice ordförande. Under hösten 2014 och våren 2015 är jag medvandrande i Petrus Katekumenatgrupp. 3. Jag vill verka för att Petrus ska vara en församling där alla medlemmar kan känna sig välkomna, en församling med ett mångsidigt och varierande andligt liv på svenska. 4. Församlingsrådet fattar beslut i ärenden som berör församlingens verksamhet, ekonomi, anställningar och prioriteringar. Rådet arbetar i tätt samarbete med personalen i församlingen, framför allt med kyrkoherden, som bereder de ärenden som rådet beslutar om. 5. Sedan barndomen har jag via familj, söndagsskola och skriftskola haft en kristen tro. Under de senaste åren har min kristna tro fördjupats och lett mig in på nya uppgifter inom Petrus församling. För mig är Jesus en del av den treenighet som vår kristna tro vilar på.   31 Jona GRANLUND tf ungdomsarbetsledare, teolog Stapelstaden Petrus fors_Granlund_Jona (1)1. Är en stor fantast av dataspel så det blir säkert något i den stilen. Eller så lagar jag nån god mat och umgås eller ser nån film. 2. Har flyttat till Helsingfors för inte alltför länge sedan vilket gör att jag inte ännu riktigt hittat en plats där jag känner mej hemma (lägg dessutom till oregelbundna arbetstider så blir det lite svårare). 3. Vara med och skapa en gemenskap som är positiv och som folk söker sej till. 4. Att långsiktigt arbeta för en livskraftig församling. 5. En intressant fråga. För mej är det ungefär som att andas, man tänker inte på det nästan alls men det är bara något som man lever med och skulle vara svårt att vara utan.

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.