Julen 2017 i Petrus församling

Glad advent!

För ca 2017 år sedan föddes till vår jord en härskare, en kung, en frälsare.
Men han var inte alls sådan som hans samtid trodde att han skulle vara. Han var ödmjuk och mild, i motsats till de värdsliga ledarna som inte sällan tjänade mestadels sina egna syften.

Jesus Kristus är den mest inflytelserika människa som levt på vår jord. Också i år stannar vår nation upp för att fira att Jesus föddes till vår värld. Vi som församling vill fira att vår frälsare och Gud föds till oss. I den sårbaraste möjliga skepnad – som ett nyfött barn!

”I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er:
ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud:
””Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.””
Luk 2:8-14

Julens och nyårets program 2017

sö 24.12
kl. 12 Julbön i Munksnäshemmet Bengt Lassus, Kaj Varho
kl. 13 Julbön i Sockenbacka kyrka Ronny Thylin, Bengt Bergman
kl. 14.30 Julbön i Kårböle kapell Ronny Thylin, Peter Hilli, Jonathan Hilli
kl. 14.30 Julbön Södra Haga kyrka Daniel Björk, Rebecka Björk
kl. 15 Julbön i Malms kyrka Benjamin Sandell, Kaj Varho, Axeli Ferrand
kl. 16 Julbön i Månsas kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli, Jonathan Hilli
kl. 16.30 Julbön Munksnäs kyrka Benjamin Sandell, Mathias Sandell
kl. 23.30 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka Daniel Björk, Mathias Sandell

må 25.12
kl. 7 Julotta i Munksnäs kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli

ti 26.12
kl. 12 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka Benjamin Sandell, Peter Hilli
kl. 18 Kvällsmässa i Munksnäs kyrka Benjamin Sandell, Kaj Varho

sö 31.12
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka Torsten Sandell, Kaj Varho
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka Torsten Sandell, Kaj Varho

2018

må 1.1
kl. 12 Nyårsdagens gemensamma gudstjänst i Månsas kyrka Bengt Lassus, Kaj Varho

lö 6.1
kl. 10 Trettondagens gemensamma gudstjänst i Månsas kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli

sö 7.1
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli


Schemat för julens gudstjänster, högmässor och julböner i pdf-format hittar du här.

Nyårets program i pdf-format hittar du i decembers månadsprogram.