Jul i Petrus

”I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ””Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”” –Luk 2:8-14


Glad advent!

För ca 2018 år sedan föddes till vår jord en härskare, en kung, en frälsare.
Men han var inte alls sådan som hans samtid trodde att han skulle vara. Han var ödmjuk och mild, i motsats till de värdsliga ledarna som inte sällan tjänade mestadels sina egna syften.

Jesus Kristus är den mest inflytelserika människa som levt på vår jord. Också i år stannar vår nation upp för att fira att Jesus föddes till vår värld. Vi som församling vill fira att vår frälsare och Gud föds till oss. I den sårbaraste möjliga skepnad – som ett nyfött barn!


 
JULTIDENS PROGRAM
2.12 kl. 16 Petrusmässa & lillajulsfest Hela församlingens julfest i Södra Haga kyrka. Eget barnprogram med sång, bibelberättelse och pyssel ordnas. Efteråt bjuds på julgröt åt alla. Vi ses!
JULBÖNER
24.12
kl. 13.00 Sockenbacka kyrka
KL. 14.30 Julbön för familjer i Södra Haga kyrka
kl. 14.30 Kårböle kyrka
kl. 15.00 Malms kyrka
kl. 16.30 Munksnäs kyrka
kl. 23.30 Julnattens gudstjänst i Åggelby gamla kyrka

25.12
kl. 07.00 Julotta i Munksnäs kyrka
kl. 12.00 Juldagens högmässa i Åggelby gamla kyrka

26.12
kl. 12.00 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka
kl. 18.00 Kvällsmässa i Munksnäs kyrka

NYÅR
30.12
kl. 10.00 Högmässa i Munksnäs kyrka
kl. 12.00 Högmässa i Åggelby gamla kyrka
kl. 16.30 Puls-gudstjänst i Södra Haga kyrka

1.1
kl. 12.00 Nyårsdagens gudstjänst i Åggelby gamla kyrka
JUL FÖR BARN
Du med barn i dagisålder, välkommen på en mysig adventskyrka tillsammans med dina barn.
03.12 kl. 9.30-10 Dagisarnas adventskyrka i Munksnäs kyrka
07.12 kl. 9.30-10 Dagisarnas adventskyrka i Södra Haga kyrka
11.12 kl. 9.30-10 Dagisarnas adventskyrka i Malms kyrka
VILL DU FIRA JUL MED NÅGON?
Om du inte har någon att fira jul med, är du varmt välkommen hem till kyrkoherden Daniel Björk. Kontakta kansliet för info. petrus.fors@evl.fi 09-2340 7100 FRIDFULL JUL!