Föreläsning med Timo Pöyhönen 15.1

I samband med lärjungaskolan Transform har vi Timo Pöyhönen från Hengen uudistus kirkossamme ry som gäst och pratar om kyrkans läge idag och om framtiden för gemenskaper inom Finlands kyrka. Timo har startat flera gemenskaper i Finland, bl.a. Uusi Verso i Tammerfors och har lång erfarenhet av att jobba med gudstjänstgemenskaper i Finland.

De senaste två åren har han varit i New York och sett hur församlingar förnyas där. Alla som vill är välkomna med att diskutera.
Tillfället är 15.1 kl. 9-12 i Hagasalen, Vespervägen 12.

Spåra från din sida.