Disciple19 – PRESENCE

”One thing have I asked of the LORD, that will I seek after:
that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to gaze upon the beauty of the LORD and to inquire in his temple.”


-PSALM 27:4
OM KONFERENSEN

Disciple19 – Presence-konferensen är Petrus församlings konferens som nu ordnas för
femte året i rad i samarbete med Studentmissionen.
Konferensen har tidigare år varit populär och välbesökt, speciellt av unga vuxna.

Årets konferens går under tilläggsnamnet ”PRESENCE” och konferensens mål för i år att uppmuntra oss till att leva i Guds närvaro. Vi tror att vi i Guds närvaro blir vi hela, formade och styrkta. Vi är skapta för att uppleva Hans närvaro och som Hans folk får vi komma inför Honom.

Som huvudtalare välkomnar vi Martin och Irene Cave från IMI-Kirken, Norge. Martin och Irene har lett IMI-Kirken i 39 år. Gud har arbetat både i och genom IMI-Kirken, och som församling värderar de Guds godhet och närvaro för oss. Vi ser fram emot att lära oss mer av dem.

HUR KOMMER DET ATT SE UT?

Disciple19 – Presence är en erfarenhet av hur livet tillsammans med Gud kan se ut.

”Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves.” Fast vi starkt tror att vår generation är kallad att återuppbygga, tror vi också att om inte Gud rör sig i våra liv och i vår nation, är det förgäves. Under denna helg kommer vi att mötas som Guds folk och sträcka oss efter honom. Vi vill öppna Hans ord och höra från Honom, vi vill be om Hans närvaro, om att Hans Heliga Ande ska röra sig ibland oss och att Han ska forma oss så att vi kan utstråla Hans ljus i denna värld. Under konferensen kommer vi att ha tid för att lovsjunga, be, öppna upp Guds ord och höra från Gud då vi söker Honom. Hoppas vi ses där!

LÄS MERA OCH ANMÄL DIG PÅhttp://www.disciple.fi/