Söndagsskola i Munksnäs – start 14.1!

På begäran startar nu en söndagsskola också i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.
Vi börjar nästa söndag 14.1 och söndagsskolan hålls under predikan i
gudstjänsten som börjar kl. 10.

Undervisningen följer kyrkoåret och vi använder Evangeliföreningens material.
Som söndagsskollärare fungerar frivilliga och ansvarig är Britta Lassus.


Välkommen med!


Läs mer

Vägen vidare – Sorgekurs

När sorgen drabbar reagerar vi alla olika. Att bearbeta sorg kan ta tid. Det hjälper att dela vandringen med andra.Vägen vidare är en sex veckors kurs för alla som förlorat någon, nyligen eller för lång tid sedan. En livskamrat, en förälder, en vän, ett barn.

Varje kväll innehåller en enkel måltid tillsammans, ett kort föredrag och möjlighet till samtal i mindre grupper. 

Du är varmt välkommen med som du är. Kursen är baserad på kristna värderingar men passar bra för alla oberoende av åskådning och oberoende av var du bor.

Kursen leds av kaplan Ronny Thylin och pastor Camilla Norkko.

Var: Café Torpet, Köpingsvägen 48
När: 6 torsdagar, kl 18.00–20.00, med start 8.2.2018
Anmälan och info: petrus.fors[at]evl.fi eller tfn 09-23407100
Kostnad: 40 € (arbetande) /30€ (övriga), inklusive servering
Läs mer

Missionsbrunch // Ida-Marie Skogvik

Volontär i Israel

Hur är det att bo och arbeta i en annan kultur?
Är en volontärtid utomlands något för mig?

Kom med och hör Petrus egna ungdomsarbetsledare Ida-Marie Skogvik
berätta om sin missionspraktik i Jerusalem.
Vi inleder klockan 10 med en läcker Israel-inspirerad brunch.


Anmälan senast torsdagen 25 januari till Petrus församlings kansli:
if.lv1516552285e@sro1516552285f.sur1516552285tep1516552285 eller tfn. 09-2340 7100.

Brunchen är gratis, men du får gärna ge en frivillig avgift till förmån för
Finska Missionssällskapets arbete i Israel./


Lördag 27.1 kl.10 i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15.

Nästa Missionsbrunch 28.4
Läs mer

Topelius 200 år

Psalmkvällar med kantor Peter Hilli.

Under våren hålls det flera psalmkvällar där du har möjlighet att ta del av våra mest kända och uppskattade psalmer.

Vårens datum:
14.1 Psalmkväll
”Topelius 200 år” i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15, kl.18 Peter Hilli m.fl. medverkar

Psalmkväll med Zacharias Topelius skrivna psalmer. Vi firar på dagen 200-års jubileum sedan Topelius föddes.

Text citerad från SLS hemsida. (http://www.topelius.fi/index.php?docid=33):

”Eftersom Topelius intresserade sig för såväl det religiösa livet som det musikaliska, engagerade han sig också i psalmförfattande. Från 1868 deltog han i psalmbokskommitténs arbete, som 1886 resulterade i en psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Topelius bidrog själv med 30 psalmer. Två av dem är skrivna för skolungdom, bl.a. »Sanningens Ande» som länge sjöngs som inledning på skolåret. I den svenska psalmboken i dag finns tretton psalmer med ord av Topelius. Av dem kan nämnas »Hur härligt vittnar land och sjö», »Herren, vår Gud, är en konung», »Gud, i mina unga dagar» och »Giv mig ej glans». Dessutom är sju psalmer bearbetade av honom. Också i den finska psalmboken ingår flera psalmer av Topelius, liksom i psalmboken för Sverige.”

Länk till fb-eventet:
https://www.facebook.com/events/1977528589127196/
Läs mer

Julen 2017 i Petrus församling

Glad advent!

För ca 2017 år sedan föddes till vår jord en härskare, en kung, en frälsare.
Men han var inte alls sådan som hans samtid trodde att han skulle vara. Han var ödmjuk och mild, i motsats till de värdsliga ledarna som inte sällan tjänade mestadels sina egna syften.

Jesus Kristus är den mest inflytelserika människa som levt på vår jord. Också i år stannar vår nation upp för att fira att Jesus föddes till vår värld. Vi som församling vill fira att vår frälsare och Gud föds till oss. I den sårbaraste möjliga skepnad – som ett nyfött barn!

”I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er:
ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud:
””Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.””
Luk 2:8-14

Julens och nyårets program 2017

sö 24.12
kl. 12 Julbön i Munksnäshemmet Tuomas Metsäranta, Kaj Varho
kl. 13 Julbön i Sockenbacka kyrka Ronny Thylin, Bengt Bergman
kl. 14.30 Julbön i Kårböle kapell Tuomas Metsäranta, Peter Hilli, Jonathan Hilli
kl. 14.30 Julbön Södra Haga kyrka Daniel Björk, Rebecka Björk
kl. 15 Julbön i Malms kyrka Benjamin Sandell, Kaj Varho, Axeli Ferrand
kl. 16 Julbön i Månsas kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli, Jonathan Hilli
kl. 16.30 Julbön Munksnäs kyrka Benjamin Sandell, Mathias Sandell
kl. 23.30 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka Daniel Björk, Mathias Sandell

må 25.12
kl. 7 Julotta i Munksnäs kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli

ti 26.12
kl. 12 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka Benjamin Sandell, Peter Hilli
kl. 18 Kvällsmässa i Munksnäs kyrka Benjamin Sandell, Kaj Varho

sö 31.12
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka Tuomas Metsäranta, Kaj Varho
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka Tuomas Metsäranta, Kaj Varho

2018

må 1.1
kl. 12 Nyårsdagens gemensamma gudstjänst i Månsas kyrka Tuomas Metsäranta, Kaj Varho

lö 6.1
kl. 10 Trettondagens gemensamma gudstjänst i Månsas kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli

sö 7.1
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli


Schemat för julens gudstjänster, högmässor och julböner i pdf-format hittar du här.

Nyårets program i pdf-format hittar du i decembers månadsprogram.
Läs mer

Missionskväll med Dahlbackas

Anna och Magnus Dahlbacka med familj har nyligen återvänt till Finland efter flera års fruktbart missionsarbete i Maralal, Kenya.

I somras återvände familjen Dahlbacka till Finland efter 12 års missionsarbete bland Samburu-folket i Maralal, Kenya. Anna jobbade med att utveckla ett skriftspråk för samburu, medan Magnus jobbade med att översätta nya testamentet till samburu.

Dahlbackas har i flera års tid fungerat som missionärer för Petrus församling och nu ordnar Petrus församling ett tillfälle för alla att ta del av Anna och Magnus 12-åriga arbete. Varmt välkommen att ta del av då paret Dahlbacka berättar om sin tid i Kenya, om att starta familj mitt i ett främmande land och om hur missionsarbetet framskred.

Vi träffas lördag 25.11 kl.17 i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15.

Anmälan senast torsdagen 23 november till Petrus församlings kansli: if.lv1516552285e@sro1516552285f.sur1516552285tep1516552285 eller telefon 09-2340 7100.

Varma hälsningar,
kaplan Ronny Thylin&co
Läs mer

Lovsångskonsert 31.10

Konsert med nyskrivet material från musiker och frivilliga i Petrus församling. På Lutherdagen, 31.10, kl.19 händer det. Konsert och lovsång i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15.

Petrus har ett aktivt musikliv med skickliga musiker och låtskrivare. Till minne av reformationens 500-årsjubileum ordnar Petrus Lovsång en konsert med nyskrivna moderna lovsånger.

Luther själv var en stor vän av musik och skrev många egna psalmer och andliga sånger. Vad kunde då passa bättre än att ordna en konsert just på Lutherdagen, 31.10, 500 år efter att Martin Luther spikade upp sina teser på Wittenbergs kyrkodörr.
Läs mer

Cable-grupp

Säsongstart för Petrus församlings Cable-grupp.

Torsdag 9.11 och varje vecka fram till den 14.12.
Vi träffas på Haga Prästgårdsväg 2 kl.12 och avslutar senast kl.16.

Gemensam måltid, vi utforskar våra dolda styrkor, varje möte har ett varierande upplägg –
vi förändrar och förändras tillsamman.

Blev du nyfiken och vill vara med?
Anmäl dig till kansliet på tel. 09 2340 7100. Mer info ger diakonissan Nina tel. 040 8215983
Läs mer