Öppettider 16.12

  Onsdagen 16.12 är kansliet undantagsvis öppet endast kl. 13–14. Ni kan maila era ärenden till oss på *protected email*.  
Läs mer

Att tro på slumpen…

Göran.Linden ”Att tro på slumpen kräver större tro än att tro på en Skapare”

Jag hör till dem som vuxit upp i ett kristet hem med troende människor runt mig. Som barn var det helt självklart att tro. Bönens makt visade sig helt konkret för oss via en händelse som inträffade i Böle by i Närpes under fortsättningskriget, sommaren 1943. Till följd av småpojkars lek med tändstickor uppstod en eldsvåda i en ria väster om landsvägen (dåtida riks-åttan). Det blåste hård nordlig vind och elden spred sig till alla hus på västra sidan om vägen. Husen brann upp – utom ett – som fortfarande står kvar mitt emot min mosters gård. I det lilla huset bodde en äldre kvinna som var baptist. Hon vägrade att lämna sitt hem trots branden och satt inne i huset och bad. Elden gick runt hennes hus som blev oskadat.

I skriftskolan och vid konfirmationen blev det att fundera djupare och jag blev tvungen att ta personlig ställning till vad jag tror på.

Livet är ju ändå inte så enkelt och jag, liksom mången annan, konfronterades under studietiden med ateistiska tankegångar: Inte kan ju en modern människa tro på högre makter! Men jag såg hela tiden omkring mig människor som hade upplevt vad tro kan åstadkomma. De hade haft andliga upplevelser som inte kunde förklaras med mänskligt förnuft. När jag själv har haft svårigheter i livet har jag upplevt att bön och de troendes gemenskap har hjälpt mig.

Jag, liksom alla sökande och tänkande människor, har konfronterats med de naturalistiska, biologiska tankegångarna, att livet och i sista hand människan, har uppkommit av sig själv utan en Skapare. Personligen har jag kommit fram till det att den första organiska substans som hade förmågan att duplicera sig själv, inte har kunnat uppstå av en slump. Det krävdes ett så otroligt samspel mellan olika ribonukleinsyror att det krävs större tro av den som tror på slumpen än den som tror på en Skapare. Första Mosebok är inte skriven som en lärobok i biologi utan för att vi skall förstå vem som ligger bakom allting. Hur arterna sedan uppkommit är Guds hemlighet. Tidsangivelserna uppfattar jag som närmevärden (av vilka vårt vetande är fullt med).

På äldre dagar har jag tryggt fått vara i Guds hand och tagit emot det som kommit.      
Läs mer

Första advent

Första söndagen i advent – din konung kommer i ödmjukhet åsna

Jag är en åsna

Det kan hända att jag är en åsna. Antagligen är det så. Och det känns både spännande och samtidigt skönt. Gud har nämligen en plan för något fantastiskt som ska hända och han väljer ut åsnor för att ​denna plan ska bli verklighet. Det är spännande. Och det känns skönt att det är han som väljer. Det är inte åsnan som bestämmer att den minsann är så speciell att Jesus nog bör rida in i Jerusalem på den. Det är Jesus som ser åsnan och han har en plan för den. Antagligen är ​det inte en väldigt enastående åsna. Troligen är det en ganska vanlig åsna. Men den passar in just i det som Gud har tänkt. Och när åsnan är ödmjuk och tjänar – då lyfts Jesus upp och han blir mera synlig. Det är inte dåligt. Folk ropar ”Hosianna!” när åsnan kommer. Men inte för hans skull utan för den som han har med sig.

Jag vill nog vara en åsna i år. Hur är det med dig? Och Gott nytt år, förresten!
 
Daniel Björk
Tf kyrkoherde
Läs mer

Stängt tisdag 10.11

Kansliet håller stängt tisdag 10.11.2015!

Du kan maila dina ärenden till oss på *protected email* eller återkomma på onsdag då vi är öppna som vanligt.   Vi beklagar eventuella besvär detta orsakar!
Läs mer

24.10 Soppa & Samtal på Torpet

I samband med bokmässan ordnar Petrus församling tillsammans med Kyrkans central för det svenska arbetet evenemanget ”Soppa & Samtal” på Torpet. Lena Helgesson, författaren till boken ”CP-barnet” är vår gästtalare. Soppa & Samtal 3
Läs mer

Flyktingkrisen

Kyrkan i Helsingfors har tagit ett mycket aktivt grepp för att bistå med vad vi kan i denna situation. Eftersom mängden människor som snabbt behöver inkvarteras är så stor, så samarbetar Kyrkan i Helsingfors centralt med staden för att kunna ge just sådan hjälp som behövs. I nuläget finns det stort behov av hjälp av frivilliga! Det behövs närvaro i kyrkorna dygnet runt, hjälp med servering, diskning, osv. Ett utmärkt tillfälle att visa omsorg om medmänniskan i praktisk handling. Alla hjälpinsatser koordineras via sidan ”frivilligarbete.fi” och även Petrus församling deltar aktivt i detta. vapaaehtoistyofi_PITKA_rgb-01
Läs mer

Att hänga med

”Vi gillar inte deras sound​. Dessutom är gitarrmusik på väg ut.” lär en självsäker direktör på skivbolaget Decca ha sagt, när han tackade nej till skivkontrakt med The Beatles. År 1949 skrev den kända tidsskriften Popular Mechanics ​att ”Det är helt möjligt att datorer i framtiden inte väger mera än 1,5 ton.” och ännu 1977 ansåg chefen för Digital Equipment Corp att ”Det finns ingen anledning till att någon skulle vilja ha en dator hemma.” Samhället förändras och det är inte lätt att hänga med, inte ens för experter. Hur ska vi som församling kunna göra det?

Vissa saker ändras. Vi lever inte längre på romarrikets tid. Vi skriver inte längre med fjäderpenna på papyrus, vi talar inte grekiska och vi går inte klädda i toga som Paulus gjorde. Den kristna församlingen har alltid tagit till sig nya och effektiva sätt för att kunna förmedla de goda nyheterna. Musikstil, kommunikationssätt, gudstjänst och organisation har ständigt utvecklats.

Men vissa saker ändras aldrig. Jesus är den samme. ”Han är densamme i går och i dag och i evighet.” (Heb 13:8) Bibeln är den samma. ”Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet.” (Jes 40:8). Sanningen är den samma. ”Han ska hålla sig till lärans pålitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna.” (Tit 1:9). Innehållet i tron förändras aldrig. Men vi behöver förändras för att kunna vara den församling Gud vill att vi ska vara för vår tid.

gräs

Så hur berättar vi om Jesus och vad han gjort för oss i ett samhälle som ser väldigt annorlunda ut än det gjorde för bara några år sedan? När världsbild, moraluppfattning, synen på tro och kyrka har ändrats radikalt? Någon har sagt: ”Att vara kristen är att leva som Jesus skulle ha gjort om han hade levat ditt liv.” Det är bra sagt. Om Jesus hade haft dina omständigheter, din familj, dina grannar, dina ansvarsuppgifter. Hur skulle han gjort då? Vad skulle Jesus ha gjort om han jobbat på din arbetsplats? Det är inte alltid lätt att svara på men det är rätt fråga att ställa sig.

Gud kallar oss att leva nära honom, nära varandra som församling och att älska våra grannar och vår stad. För att kunna göra det måste vi mötas i ärliga samtal om tron och livet. Jag uppmuntrar dig att bjuda med din granne och din kollega på Alphakursen som börjar i oktober, att öppna ditt hem för en smågrupp i höst, att komma med och dela gemenskapen vid våra gudstjänster och framförallt att be för vår församling och vår stad. Det kristna livet ska levas tillsammans. Du hänger väl med?Daniel Björk, tf kyrkoherde
September 2015

Läs mer

Det bästa, tyngsta och mest befriande jag äger

Så länge jag kan minnas har min tro på Gud funnits där. Jag kan väl säga att jag fått någon slags kristen uppfostran under min barndom. Kanske en av de största orsakerna jag har fått bibehålla min tro har varit på grund av min nyfikenhet och vetgirighet som jag likväl som min tro har haft så lång tid jag kan minnas. Jag minns t.ex hur jag läste religionsböckerna på lågstadiet hemma och visste allt vad som skulle hända före vår lärare hann berätta om dem. Barnens bibel läste jag flera gånger som åttaåring och jag minns hur jag brukade ”undervisa” några av mina kompisar under eftistiden.

Kanske var det på trean i lågstadiet som en gideonit som kom på besök och gav ett gratis litet nya Testamente. Jag blev mäkta förvånad över att få en bok gratis och började ganska snabbt lusläsa den. Först förstod jag inte varför det fanns fyra evangelier och tänkte att det är ju onödigt att det finns samma historia fyra gånger i en bok; fast de hade lite nyansskillnader. I Nya Testamentet fanns det en aftonbön som Luther hade skrivit, den lärde jag mig utantill, samt de tio budorden. Jag minns hur jag citerade från dem när någon av ”tuffisarna” på skolgården gjorde orätt, t.ex när någon  svor sade jag ungefär att ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan om mig”, varvid skolkamraterna hånskrattade åt det konstiga språk som jag citerade.

Min barnatro varade ända tills skriftskolan som jag gick 2006, där jag fick undervisning. Jag kom till skriftskolan med den insikten att ”jag vet ju allt om det här med Gud så jag behöver säkert ingen undervisning”, jag hade ju studerat allting själv! Jag hade fel.

axel Undervisningen gav sin frukt, jag brukade ifrågasätta våra präster och talade mycket med dem. Jag märkte steg för steg att min tro var baserat på en visshet om att ingenting kan ju existera eller ha någon mening om Gud inte finns. Så jag var bergfast på att Gud var där och naturen tyckte jag talade sitt tydliga språk för mig om Hans existens. Men det fanns en sak som fattades, jag hade missat den viktigaste poängen med allt som stod i Nya Testamentet, om det nya förbundet, om det otroliga Gud har gjort, att Han har vandrat här på jorden som Jesus Kristus. Hur kunde jag missa det? 

Så jag fick möta Jesus, tillsammans med troende i församlingen. Jag är fortfarande lika vetgirig, och just nu vill jag lära känna honom, och det har jag fått göra steg för steg med de bästa bröderna och systrarna jag har i Kristus och i min församling. Jag får ständigt bli påmind om det otroliga hur Jesus förändrar människor konkret, vittnesbörd om helande, fysiskt och psykiskt. Den levande tron på Jesus är det bästa, tyngsta och mest befriande jag äger som ingen och inget kan ta ifrån mig, därför tror jag.

Läs mer

Älska dina fiender

”Älska dina fiender”. Vad menar Jesus? Tror han verkligen att jag ska kunna ha varma känslor för folk som sårat mig, som baktalar, som ljuger, som vill missförstå och förstöra? ”Om nån tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.” Va? ”Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra.” Jesus är inte lite naiv, kan man tycka.

Och ändå. Något inom mig säger att han har rätt. Kanske det finns ett bättre sätt? Jesus verkar på fullt allvar tro på en annan slags värld. Han bjuder oss att tro och arbeta för en sådan värld tillsammans med honom.

Dessutom så handlar ”kärlek” i Bibeln sällan om känslor. Kärlek är alltid handling. Jag behöver alltså inte ens ha varma och luddiga känslor, ​jag kan göra gott mot andra​​ ändå. Fiender vet jag inte ens om jag har några, men nog finns det många i min närhet som jag kunde visa mera kärlek än jag gör. Hur är det med dig?
Älska era fiender
Daniel Björk, tf kyrkoherde.
Juli 2015
Läs mer