Föreläsning med Timo Pöyhönen 15.1

I samband med lärjungaskolan Transform har vi Timo Pöyhönen från Hengen uudistus kirkossamme ry som gäst och pratar om kyrkans läge idag och om framtiden för gemenskaper inom Finlands kyrka. Timo har startat flera gemenskaper i Finland, bl.a. Uusi Verso i Tammerfors och har lång erfarenhet av att jobba med gudstjänstgemenskaper i Finland.

De senaste två åren har han varit i New York och sett hur församlingar förnyas där. Alla som vill är välkomna med att diskutera.
Tillfället är 15.1 kl. 9-12 i Hagasalen, Vespervägen 12.
Läs mer

VÅREN 2019 I PETRUS

Det nya året är här!
I början av året skickas Petrus församlings vårprogram ut till alla våra hushåll.
Där finns info om kommande program, intervju med församlingens nya anställda Kajsa Sjögren och information om den kommande flytten till Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.
Här nedan finns info-bladet också att laddas ned digitalt. Vi ses!

Petrus vårprogram 2019
Läs mer

24 timmar – Bön för 2019
Vilka drömmar har Gud för år 2019? Vilka löften kommer Han att uppfylla i ditt liv och i vår församling, stad, land och värld? Om du vill vara med och påverka hur året blir genom bön, ska du komma på 24 Timmar. Vi ber att Guds vilja ska ske och kommer nära Honom genom tillbedjan, bön och lyssnande.

24 Timmar inleds med en stund av lovsång kl. 18 på lördag i Yläsali i Södra Haga kyrka och avslutas med Puls Bönespecial kl 16.30 följande dag. Under dygnet kommer vi tillsammans att be för olika saker vid vissa klockslag. Övrig tid kan du lovsjunga, be och möta Gud på ditt eget sätt.

I länken nedan ser du vilka teman vi ber specifikt för vid vissa tider. Det går bra att titta in när det passar dig men skriv helst in ditt namn på förhand så vet vi att någon säkert är på plats under hela dygnet. Kom med och påverka genom bön!

HÄR ser du vad vi ber för under olika tidpunkter.
Se även evenemanget på facebook:www.facebook.com/events/ Ps. Är dörren låst kan du ringa 09-23407171 om ingen öppnar.

Läs mer

Kansliet flyttar till Petruskyrkan i feburari

Petrus församling kommer att få nyrenoverade utrymmen i Månsas. Vi ser fram emot flytten och hoppas att de nya utrymmena kommer att bli jättebra för dig som församlingsmedlem.

OBS!

I motsats till vad som tidigare annonserats, kommer kansliet att finnas i nuvarande utrymmen på Haga Prästgårdsväg 2 ända fram till mitten av februari. Från 15.2.2019 kommer kansliet att finnas i nyrenoverade Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Välkommen dit!

Vi ses!
Läs mer

Vi vandrar mot julen – Kyrkans julkalender

 

Kyrkans julkalender kommer på posten vecka 48

Inne i Kyrkpressen vecka 48 väntar en hälsning från din församling: en julkalender som förhoppningsvis ska skänka både glädje och julstämning i december. Kalendern är gjord för vuxna men är barnvänlig. Efter tidigare års respons innehåller luckorna nu också bilder utöver texter.

De svenska texterna är skrivna av Monica Vikström-Jokela som är författare och TV-redaktör.
– För mig är adventskalenderluckor ett slags ikoner, små fönster mot himlen. Den känslan hade jag som barn när jag öppnade de där pyttesmå luckorna i kalendrar med änglar och glitter. Även om det kanske bara fanns en bild av en trumma eller en nalle inne i luckan, säger Monica Vikström-Jokela som tyckte det var både roligt och utmanande att skriva texter för kalendern.

På baksidan av den svenska kalendern hittar du ett plock bland jultidens program i Helsingfors svenska församlingar.
Mera julprogram från oss i Petrus församling hittar du här:
http://petrusforsamling.net/jul-i-petrus/
http://petrusforsamling.net/de-vackraste-julsangerna/
Läs mer

Resultat i församlingsvalet

   

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Till Gemensamma kyrkofullmäktige för mandatperioden 2019-2022 valdes från Petrus församling följande ordinare medlemmar genom sämjoval:
  • Lassus, Bengt
  • Månsson, Björn
  • Perret, Christoffer
Till Gemensamma kyrkofullmäktige valdes följande suppleanter genom sämjoval:
  • Anttila, Tuomas
  • Ekkerhaugen, Matias


PETRUS FÖRSAMLINGSRÅD

Till församlingsrådet i Petrus församling för mandatperioden 2019-2022 invaldes följande personer:

I. PETRUS FÖR ALLA

Djupsjöbacka, Sonja
Sandström, Caroline
Granlund, Jona
Sten, Maria
Åvall, Ann-Kristin

II. TRO OCH GEMENSKAP

Lassus, Britta
Lindén, Göran
Perret, Johannes
Anttila, Tuomas

III. PETRUS FRAMTID

Audas-Kass, Amanda
Perret, Christoffer
Ekkerhaugen, Matias


Följande personer har valts till suppleanter i ordningsföljd enligt lista:

I. PETRUS FÖR ALLA

Inga ersättare

II. TRO OCH GEMENSKAP

Nyström, Annika
Lampikoski, Elisabeth
Gauffin, Jonatan
Riska, Ingrid


III. PETRUS FRAMTID

Airola, Amos
Fougstedt, Mikaela
Hedengren, Rufus
Mikkonen, Tommy
Pimenoff, Susanna


Stort tack till alla er som var med och röstade i församlingsvalet 2018!
Fortsätt att be för de invalda och för vår församling.
Läs mer

Projektledare för PROJEKTET ”stöd TILL familjer”

Petrus församling söker projektledare för PROJEKTET ”stöd TILL familjer”, 100 % för tiden 1.1.2019–31.12.2021

Petrus församling är en svenskspråkig församling som täcker hela västra och norra Helsingfors. Vi är en nytänkande och utåtriktad församling med verksamhet för alla åldrar och vårt arbete har en tydligt kristen profil.

Petrus församling kommer under tiden 1.1.2019–31.12.2021 att genomföra ett projekt som vi kallar ”Framåt tillsammans. Stöd till familjer.” Vi söker nu en projektledare på 100 % för att leda detta projekt. Uppgiften är krävande och förutsätter initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Du får själv vara med och utforma målsättningar och arbetssätt för projektet.

Uppgiften handlar framförallt om att hitta, engagera och coacha frivilligarbetare i församlingen för att möta familjers mångsidiga behov. Du får stöd av församlingens erfarna och engagerade team av medarbetare men du ansvarar för förverkligandet av detta projekt.

Vi förutsätter en för uppgiften lämplig utbildning inom socialt arbete. Erfarenhet av arbete bland utsatta barn och familjer är meriterande. Ledarskapserfarenhet och erfarenhet av frivilligverksamhet i församlingsarbete är nödvändigt för ett framgångsrikt utförande av uppgiften. Vi söker dig som:
  • Är strukturerad och målmedveten

  • Delar vår kyrkas tro och värderingar och är bekväm att sprida kyrkans tro och budskap

  • Är hängiven, nyfiken och bidrar med arbetsglädje i vårt team

  • Har kapacitet att fungera som en inspirerande ledare för frivilliga i församlingen

  • Kan arbeta självständigt och fungera bra i team


Anställningen är ett tidsbundet arbetsavtalsförhållande för tiden 1.1.2019–31.12.2021. Kravgrupp 503. Lön och villkor enligt KyrkTAK. Anställningen har 6 månaders prövotid. Språkkraven är utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska.

Fritt formulerad ansökan med personbeskrivning och CV skickas till daniel.bjork@evl.fi. Sista ansökningsdag 12.11.2018, kl 16. Mera uppgifter om anställningen fås av projektkoordinator Rebecka Björk, 050-522 9098, rebecka.bjork@evl.fi eller kyrkoherde Daniel Björk, 050-432 3305, daniel.bjork@evl.fi.

Daniel Björk
Kyrkoherde
Petrus församling
Läs mer

Skriftskola 2019

Anmälan till skriftskolan 2019 är öppen

Välkomna med på Petrus församlings skriftskola och skriftskolläger på Lekholmen!

Anmälan är öppen 1.10-31-10 och efter det meddelar vi per brev till de som sökt till lägren och blivit antagna under november månad.

Om du vill delta på Petrus skriftskola även om du inte är medlem i Petrus församling kan du ta kontakt med ungdomsteamet i Petrus,

Mer info om anmälan och skriftskolan: http://petrusforsamling.net/verksamhet/skriftskola/


Läs mer

Kandidater i församlingsvalet 2018

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val som gäller den egna församlingens beslut de närmaste fyra åren.
Du kan själv påverka besluten i din församling genom valet.

Bästa församlingsmedlem!

Snart är det församlingsval. Tolv medlemmar ska väljas till församlingsrådet i Petrus.
Deras uppgift är att besluta om församlingens verksamhet och om hur församlingen använder sina budgetmedel.

Petrus har också tre platser i gemensamma kyrkofullmäktige.
De bestämmer tillsammans med de övriga 88 medlemmarna om kyrkans verksamhet i hela Helsingfors.

Om du bryr dig om kyrkan och vill det bästa för den, då ska du rösta i valet till församlingsrådet.
Och kom ihåg att be för de som väljs.

Kontakta gärna kansliet om du har frågor: 09-2340 7100, petrus.fors(a)evl.fi.

Daniel Björk
Kyrkoherde


Valmansföreningar med kandidater i Petrus församling för församlingsrådet och kyrkofullmäktige är följande:

FÖRSAMLINGSRÅDET

Petrus för alla
Vi vill arbeta för att Petrus ger utrymme för olika former av församlingsgemenskaper och initiativ: andakter, mässor, litteraturcirklar, samtalsgrupper, mansgrupper, Petra-frukostar, familjefrukostar etc. Vi vill att Petrus som församling är en aktiv del av Borgå stift. Vi deltar i gemensamma satsningar som Ungdomens kyrkodagar, Höstdagar, Stifts-, missions- och diakonidagar och i utbildning och kurser som ordnas gemensamt i stiftet. Vi vill även att Petrus tar sitt ansvar för skapelsen lokalt, nationellt och globalt (t.ex. i miljö- och andra samhällsfrågor, i fråga om global rättvisa, mänskliga rättigheter, fördelning av resurser och stöd till kyrkans missionsorganisationer).

Kandidater:


Tro och gemenskap
Vi vill att Bibeln också i fortsättningen är vår auktoritet för läran och livet. Vi vill slå vakt om det värdefulla som finns i Petrus församling: att Jesus är i centrum i sin församling och att vi som lärjungar låter Jesus forma oss i tro och liv. Vi vill att förnyelsen förverkligas genom att de anställda och frivilliga medarbetarna tillsammans genom gränsöverskridande verksamhetsformer och nya gemenskaper når ut till nya människor i Helsingfors och i hela världen (Matt. 28:18-20). Vi vill stöda familjen och det kristna äktenskapet mellan man och kvinna, samt integrera alla åldersgrupper med varandra i gemenskapen. Vi vill ha en större geografisk spridning av verksamheten för barnen och föräldrarna, samt att flera äldre och ensamma via en bredare diakonal insats får den hjälp de behöver. I Tro och gemenskap vill vi att församlingsrådet har en aktiv och övergripande roll i planeringen av den framtida strategin och verksamheten och vi vill uppmuntra de anställda och de frivilliga medarbetarna i deras viktiga arbete. I övrigt ansluter vi oss till det nationella nätverket ”Tro och gemenskap” www.svenska.uskojayhteys.fi

Kandidater:


Petrus framtid
Vi består av aktiva församlingsbor. Vi vill jobba för att Petrus är en levande församling för alla.
Vi vill ha gott samarbete med kyrkoherden och personalen, och en församling som är relevant för människor idag.

Kandidater:


GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE
Sämjoval, så ingen röstning förrättas för Gemensamma kyrkofullmäktige.

Hela Petrus
Vi är en samlingslista med människor från olika bakgrund i församlingen. Vi vill jobba för Petrus församlings bästa, för det svenskspråkiga i Helsingfors och för att bibehålla tre självständiga svenskspråkiga församlingar.

Kandidater:
Lassus, Bengt (ordinarie)
Månsson, Björn (ordinarie)
Perret, Christoffer (ordinarie)
Anttila, Tuomas (1. ersättare)
Ekkerhaugen, Matias (2. ersättare)


Info om röstningen: Så här röstar du
Läs mer

TV-inspelning av Petrusmässan och Puls-GudstjänstVARFÖR TV-GUDSTJÄNST?
Petrusmässan och PULS-Gudstjänsten spelas in i samverkan med YLE för att sändas som TV-gudstjänster. TV-Gudstjänsten ger möjligheten att se olika församlingar runt om i Finland, och bli en del av deras Gudstjänst även på avstånd.

TV-INSPELNING AV PULS
Fredagen 5.10 kl. 17.30 i Södra Haga kyrka samlas PULS för att fira Gudstjänst tillsammans och spelas in. Oberoende om du är gammal eller ny för PULS, så är du varmt välkommen att vara en del av Gudstjänsten!

Inspelningen börjar kl. 17.30, men var gärna på plats 15 min i förväg.
Barnkyrka och CoolKids ordnas för barnen under predikan.

Puls är en härlig gemenskap av människor i olika åldrar som tillsammans utforskar vad det betyder att vara en efterföljare till Jesus idag.

TV-INSPELNING AV PETRUSMÄSSAN
Söndagen 7.10 kl. 15 i Södra Haga kyrka firar hela Petrus församling Gudstjänst tillsammans i Södra Haga kyrka, då Petrusmässan spelas in. Du är varmt välkommen att delta i Petrusmässan och samlas tillsammans med hela församlingen!

Inspelningen börjar kl. 15, så var gärna på plats 15min i förväg.
Barnkyrka ordas för barnen under predikan.

OBS!
Söndagen 7.10 ordnas inga andra Gudstjänster utöver Petrusmässan. PULS ordnas undantagsvis fredagen 5.10.

Mer info:
TV-inspelning av Puls-Gudstjänst
TV-inspelning av Pestrusmässan
Varmt välkommen, vi ses!
Läs mer