Författar Arkiv

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Församlingsvalets resultat

Röstningsprocenten i Petrus församling var 12.1%. De kandidater som valdes att representera Petrus församling i gemensamma kyrkofullmäktige är: 1. Caroline Sandström, 246 röster (kandidatlista Hela Petrus) 2. Christoffer Perret, 127 röster (kandidatlista Hela Petrus) De kandidater som valdes att sitta i Petrus församlingsråd är följande: 1. Caroline Sandström, 107 röster (Petrus för alla) 2. Amanda Audas Kass, 75 röster (Petrus framtid) 3. Maria Sten, 67 röster (Petrus för alla) 4. Kristina Fernström, 50 röster (Petrus framtid) 5. Ellen Norkko, 43 röster (Petrus framtid) 6. Jona Granlund, 38 röster (Petrus för alla) 7. Göran Lindén, 34 röster (Tro & gemenskap) 8. Peter Didrichsen, 30 röster (Petrus framtid) 9. Britta Lassus, 30 röster (Petrus framtid) 10. Susanna Pimenoff, 27 röster (Petrus framtid) 11. Christoffer Perret, 26 röster (Petrus framtid) 12. Jan Järveläinen, 20 röster (Tro & gemenskap) Vi gratulerar alla förtroendevalda! Vi vill också rikta ett varmt tack till alla kandidater som ställde upp i församlingsvalet!
Läs mer

Var och när kan man rösta?

Under församlingsvalets förhandsröstning 27–31.10 kan man rösta var än i landet som det ordnas ett förhandsröstningstillfälle. Men Petrus församling ordnar också förhandsröstning på sitt område. Här är tiderna och platserna för de tillfällena. Kom ihåg att ta med dig identitetsbevis till vallokalen. Förhandsröstning på Petrus pastorskansli (Vespervägen 12 A): Må–On 27–29.10 kl. 9.00–18.00 To 30.10 kl. 9.00–20.00 Fre 31.10 kl. 9.00–18.00 Övriga förhandsröstningsställen: On 29.10 kl. 16-20 Torpet (Köpingsvägen 48). to 30.10 kl. 9.30–15.00 gymnasiet Lärkan (Stormyrvägen 22). Röstning under själva valdagen sö 9.11: Åggelby gamla kyrka (Brofogdevägen 12): kl. 11-12. Munksnäs kyrka (Tegelstigen 6): kl. 13-17. Petrus pastorskansli (Vespervägen 12 A): kl. 18-20.   Här hittar du alla svenskspråkiga förhandsröstningsställen i Helsingfors. Här hittar du alla förhandsröstningsställen i Helsingfors.
Läs mer

Kandidaterna i församlingsvalet

I Petrus församling har 26 församlingsmedlemmar ställt upp som kandidater i församlingsvalet. I församlingsvalet där förtroendevalda dels för  gemensamma kyrkofullmäktige och dels för församlingsrådet väljs den 9.11. I gemensamma kyrkofullmäktige skall två platser fyllas och till församlingsrådet väljs 12 kandidater för perioden 2015–2018. Här är namnen på alla i Petrus som ställt upp i valet samt deras kandidatnummer och namnet på listan som representerar dem.
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Kandidatlistan Socialdemokraterna:
2. Olof Cantell
Kandidatlistan Hela Petrus:
3. Tuomas Anttila
4. Tom Sundius
5. Stig-Olof Fernström 6. Christoffer Perret 7. Caroline Sandström
Församlingsrådet:
Kandidatlistan Tro och gemenskap
8. Tuomas Anttila 9. Linda Hannus 10. Jan Järveläinen 11. Göran Lindén 12. Annika Nyström 13. Mikael Nyström
14. Heidi Perret 15. Johannes Perret 16. Annica Granvik
Kandidatlistan Petrus framtid:
17. Amanda Audas-Kass
18. Peter Didrichsen 19. Kristina Fernström 20. Britta Lassus 21. Juliana Mikkonen 22. Tommy Mikkonen 23. Ellen Norkko 24. Christoffer Perret 25. Susanna Pimenoff 26. Ingrid Riska 27. Matias Snickars
Kandidatlistan Socialdemokraterna
28. Olof Cantell
Kandidatlistan Petrus för alla:
29. Maria Sten 30. Caroline Sandström 31. Jona Granlund
 
Läs mer

SAT-7 ordnar seminarie!

Fredagen 19.9 ordnar SAT‐7 ett seminarie som behandlar samhällssituationen, de kristnas ställning och kristet mediaarbete i Mellanöstern och norra Afrika. Seminariet ordnas i Missionshuset i Helsingfors (Observatoriegatan 18) och är kostnadsfritt. Med tanke på serveringen tas anmälningar emot före 12.9 till: eveliina.salonen@suomenlahetysseura.fi eller tel. 020 712 7229. Seminariet börjar med kaffe kl 9:30, själva programmet pågår kl 10-12.30. Seminariet genomförs på engelska. Välkomna!
Läs mer

Utfrågning av kyrkoherde-kandidaterna

Efter högmässan i Munksnäs kyrka sö 7.9 ordnas en utfrågning, ca kl. 11.15, av de båda kandidaterna till tjänsten som Petrus nästa kyrkoherde.
 Kandidaterna är Monica Heikel-Nyberg, tf. kaplan i Kyrkslätts församling och Daniel Björk, församlingspastor i Petrus församling. Välkommen med att fråga ut kandidaterna och välkommen med också på högmässan kl. 10! Kyrkkaffe serveras.
Läs mer

Församlingssekreterare anställs

Härmed lediganslår församlingsrådet i Petrus församling en tjänst som församlingssekreterare med ansvar för ekonomi och folkbokföring att sökas senast 24.8.2014 kl.15.00.
Till arbetsbilden hör att på ett modernt och mångsidigt sätt ansvara för församlingens ekonomifunktioner, vilket bl.a. innebär elektronisk fakturering, budgetplanering samt att ansvara för församlingens folkbokföring enligt Statusprogrammet och koordinering av förrättningarna i församlingen.
Församlingssekreteraren samarbetar med en heltidsanställd informationssekreterare. Till arbetsbilden hör att sekreterarna ska kunna vikariera varandra t.ex. i samband med sommar- och vintersemestrar. Tjänsten är placerad i kravgrupp 402.
Av den sökande förutsätter vi därför god sakkunskap och erfarenhet i att hantera olika dataprogram, god samarbetsförmåga samt att personen i fråga är förtrogen med och omfattar Petrus församlings vision och policy. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i finska. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse dock senast 1.10.2014. Ansökningarna  riktas till församlingsrådet i Petrus församling, Vespervägen 12 A, 00320 Helsingfors.
Närmare information: kyrkoherde Bengt Lassus tfn 09 – 2340 7110.
Läs mer

Fira sommardag på Björkebo 21.8!

Fira en sommardag med oss på Björkebo to 21.8. Vi tänkte bland annat: – Dricka välkomstkaffe – Fira andakt i kapellet – Njuta av lekfull samvaro – Äta lunch – Dricka kaffe och äta glass – Lyssna till bandad undervisning av Leif Nummela – Vara tillsammans en dag Vi startar to 21.8 kl. 10.00 från Petruscentret (Vespervägen 12 A). Vi siktar på att vara tillbaka 16-tiden. I priset på 10 € ingår resor och förplägnad. Anmälan senast 18.8 till kansliet: 09 2340 7100. Välkommen med hälsar diakonissorna Bodil, Nina och Gunilla!
Läs mer

Vuxenväg till tro i Petrus

Vuxenväg till tro – eller Vuxenkatekumenatet – vänder sig till vuxna, som vill ta reda på mer om den kristna tron med start i sina egna frågor. Vi gör vandringen tillsammans och den är kopplad till kyrkoåret och till gudstjänsten. Ordet ”Katekumenat” kommer från grekiskans “katechein” och  betyder – att vägleda, handleda, undervisa. I Nya testamentet används ordet för en muntlig undervisning. Katekumenatet i Petrus församling innehåller en grundstruktur, där olika steg hjälper dig att upptäcka betydelsen av ditt eget dop. Katekumenatsgruppen träffas första gången tisdag 30.9 kl. 18-20 i Hagasalen i Petruscentret, Vespervägen 12 A. Höstens övriga träffar ordnas: ti 7.10 ti 21.10 ti 4.11 ti 18.11 sö 30.11 Första advent – Välkomstgudstjänst ti 2.12 Mer info ger ledarna: Maria Sten, if.lv1555713920e@net1555713920s.air1555713920am1555713920, tel. 040 703 03 44 Caroline Sandström if.su1555713920tok@r1555713920tsdna1555713920sc1555713920, tel. 050 336 41 33 Marianne Ly if.le1555713920h@yl.1555713920ennai1555713920ram1555713920, tel. 050 380 65 28 Anmäl dig till pastorskansliet senast den 19.9, tel 09 2340 7100
Läs mer